"muuri" English translation

FI

"muuri" in English

EN

FI muuri
volume_up
{noun}

muuri (also: seinä, ruostepapurikko)
volume_up
wall {noun}
Väliimme on nousemassa muuri, joka on korkeampi kuin Berliinin muuri.
There is a wall rising between us and them, a wall higher than the Berlin Wall.
Tämä muuri on poliittisen järjestelmän ammattipoliitikkojen ja ihmisten välillä.
This wall is between the professional politicians of the political establishment and the people.
(SV) Arvoisa puhemies, Berliinin muuri murtui miltei 20 vuotta sitten.
- (SV) Mr President, the Berlin Wall fell almost 20 years ago.

Context sentences for "muuri" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishAgenda 2000 vaikenee kuin muuri mainstreaming -kysymyksestä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Agenda 2000 says nothing about mainstreaming in central and eastern Europe.
FinnishMuuri ei ole raja, eikä se merkitse alueiden liittämistä.
But nothing is final, it is not a border, it does not signify an annexation.
FinnishEuroopan unioni on aikaisemmin ollut muuri taantumaa vastaan.
The European Union has been a bulwark against recession in the past.
FinnishBerliinin muuri murtui vuonna 1989, ja Saksa yhdistyi vuotta myöhemmin.
It fell in 1989 and Germany was reunited a year later.
FinnishMuuri vaikuttaa syvästi ihmisten sydämiin ja mieliin.
That is something that profoundly affects people’s hearts and spirits.
FinnishMuistutan tässä yhteydessä, että muuri murtui Varsovassa.
May I take this opportunity to remind you that it fell in Warsaw.
FinnishUkrainalaiset sanovat usein, että on rakennettu Schengenin muuri.
These people queue for long hours, for dozens of hours.
FinnishOlemme tietoisia siitä, että EU:n ja sen kansalaisten välillä on muuri, oli se sitten todellinen tai kuviteltu.
Whether real or perceived, we know that there is a barrier between the EU and its citizens.
FinnishMuuri on vastaisku terroristien itsemurhapommituksille.
This barrier is a response, a response to kamikaze terrorism.
FinnishAmmattikieli on muuri ideoidenne ymmärtämisen tiellä.
Jargon is a barrier to our understanding of your ideas.
FinnishMuuri rakennetaan huolimatta alueen asukkaiden vastustuksesta ja Irakin pääministerin esittämästä arvostelusta.
It is doing so despite protests from inhabitants of the area and criticisms from the Prime Minister of Iraq.
FinnishEsimerkiksi Puolassa kaikkein suurin yhteiskunnallinen muuri on yhä kasvava ero kansalaisten hyvinvoinnissa.
In Poland, for example, the most important social division affecting Poles is the growing gulf in their affluence.
FinnishKun muuri valmistuu, heidän määränsä on 130 000.
When it is completed, that figure will be 130 000.
FinnishVetoamme komissioon varmoina siitä, että nyt, valkoisen kirjan jälkeen, välinpitämättömyyden muuri on murrettavissa.
We look to the Commission, knowing that, with the White Paper, we have overcome the obstacle of indifference.
FinnishHaluan tietenkin, että muuri poistetaan, mutta päinvastoin kuin jotkin toiset muurit, jotka tappavat, tämä aita pelastaa henkiä.
Of course I want the barrier to disappear, but unlike some barriers which kill, it is a barrier that saves.
FinnishMuuri tuhoaa elämää ja toimeentuloa.
It is destroying lives and livelihoods.
FinnishMonille valkovenäläisille 60 euroa on todellinen muuri, joka estää viisumin saannin ja vierailut EU:hun kuuluviin naapurivaltioihin.
EUR 60 for many Belarusians is a real barrier preventing them from obtaining a visa and from visiting EU neighbours.
FinnishOn välttämätöntä rikkoa hiljaisuuden muuri, sillä häiriintyneissä perhepiireissä tapahtuu aivan liian paljon lasten hyväksikäyttöä.
It is necessary to break down the walls of silence, because there is far too much maltreatment of children in disturbed family environments.
FinnishMuuri tekee lisäksi mahdottomaksi sen, missä Euroopan unioni on onnistunut, eli yhteisten intressien verkon syntymisen.
This fence will also make it impossible to achieve what we in the European Union have succeeded in doing, namely establishing a network of inter-connected interests.
FinnishSanottakoon jälleen kerran, että vaikka muuri onkin oikeutettu puolustautumiskeino, joitakin siihen liittyviä asioita voidaan tietenkin kyseenalaistaa.
Having said that, once again, even if it is justified from the point of view of defence, there are things about it that can be challenged, that is true.