"nähdä" English translation

FI

"nähdä" in English

FI nähdä
volume_up
{noun}

nähdä (also: huomata)

Context sentences for "nähdä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMeidän ei pidä nähdä harvojen lompakkojen täyttyvän vaan monien suiden täyttyvän.
Our aim should not be to fill the purses of a few but to fill the mouths of many.
FinnishRouva Adamun kauhistuttavassa kuolemassa voimme nähdä Euroopan sielun kuoleman.
In Semira Adamu's terrible death we have witnessed the death of Europe's soul.
FinnishMeidän on aika nähdä tämä totuus ja olla huolissamme Euroopan kansojen hyvinvoinnista.
It is high time we recognized that truth, for the sake of the peoples of Europe.
FinnishEU:n kehityspolitiikka voidaan nähdä myös osana EU:n turvallisuuspolitiikkaa.
The EU’s development policy can also be seen as part of its security policy.
FinnishKokonaistuloksessa on voitava nähdä todellinen muutos nykytilanteeseen verrattuna.
The overall result must represent a real change from the current situation.
FinnishYhdentyminen on perustunut heidän alistumiseensa, ja nyt he alkavat nähdä sen.
Integration rests on their sufferance, and they have now seen through this.
FinnishTässä mielessä en siis halua nähdä mitään vaaleihin liittyvää opportunismia.
So, in this regard, I not do not want there to be any electoral opportunism.
FinnishOlisin halunnut nähdä Euroopan parlamentin esittävän kunnianhimoisempia vaatimuksia.
I would have liked to have seen the European Parliament make more ambitious demands.
FinnishEn voi ymmärtää, miten tämä voidaan nähdä minään muuna kuin myönteisenä kehityksenä.
I simply cannot understand how this can be portrayed as anything other than positive.
FinnishJuuri tästä syystä maahanmuuttoa ei saa nähdä ongelmana, vaan mahdollisuutena.
For this very reason, immigration must not be seen as a problem, but as an opportunity.
FinnishSuuri yleisö saattaa toisinaan nähdä jonkin organisaation
The public perception of an institution sometimes differs sharply from, and even
FinnishEikö siis ole olemassa mitään tapaa nähdä, mihin nämä valtavat jätemäärät kulkeutuvat?
Is there absolutely no way of establishing where these huge quantities of waste go?
FinnishHenkilökohtaisesti alan nähdä Nizzan sopimuksessa tiettyjä hyviä puolia.
Personally, I am starting to rediscover some of the virtues of the Treaty of Nice.
FinnishHaluamme myös nähdä edistystä potilaille tiedottamisessa - Günter Verheugenin ehdotus.
We also want some progress on the information to patients - Mr Verheugen's proposal.
FinnishVoitte nähdä tämän myös ryhmämme asenteesta, kuten esittelijä Ghilardotti myös sanoi.
This is also evident from the stance adopted by our group, as Mrs Ghilardotti stated.
FinnishSamalla voimme nyt valitettavasti nähdä, että Koiviston (Primorsk) satama avataan.
At the same time, we are now, unfortunately, seeing the opening of the port in Primorsk.
FinnishOtsakkeen 1 yhteydessä hyväksytty mukauttaminen voidaan nähdä yhteisenä saavutuksena.
The modulation that has been agreed from Heading 1 can be counted as a joint success.
FinnishSaimme nähdä, miten uuden talouden teknologiakupla puhkesi Yhdysvalloissa.
We have seen the technological bubble in the new economy burst in the United States.
FinnishKuten voidaan nähdä, oikeusasiamies Diamandourosin valinta oli erittäin hyvä päätös.
As can be seen, the selection of Mr Diamandouros was a very good decision.
FinnishSe voidaan nähdä niiden lähestymistavassa ulkopoliittisten ongelmien ratkaisuun.
This can be seen in their approach to solving foreign policy problems.