"nauttia" English translation

FI

"nauttia" in English

FI nauttia
volume_up
[nautin|nauttinut] {verb}

Online-rahapelit tarjoavat kuluttajille uuden tavan nauttia peliharrastuksestaan.
Online gambling offers a new way for consumers to enjoy their gaming experience.
Kolmanneksi voimme nauttia eduista, joita henkilöiden vapaa liikkuvuus tarjoaa.
Thirdly, we can enjoy the privileges afforded by the free movement of persons.
Ihmisten on tullut aika nauttia laajentuneen unionin tarjoamista eduista.
The time has come for people to enjoy the advantages offered by the enlarged Union.
Jos tarkastellaan Yhdistyneen kuningaskunnan elintarvikeviraston ohjeita, niissä todetaan, että on olemassa pieni ryhmä ihmisiä, jotka eivät voi turvallisesti nauttia aspartaamia.
If you look at the UK Food Standard Agency guidance it says that there is a small group of people who cannot safely consume aspartame.
Viinillä on Euroopassa suuri kulttuurinen merkitys, sitä valmistetaan laillisesti suurimassa osassa EU:n jäsenvaltioista ja sitä voidaan myydä ja nauttia kaikissa jäsenvaltioissa.
Wine is a European cultural asset which is legally manufactured in most Member States of the EU and which can be sold and consumed in all Member States.
Viini on kuitenkin myös alkoholijuoma, joka vahingoittaa kansalaisten terveyttä, erityisesti jos sitä nautitaan runsaasti.
But wine is also an alcoholic beverage which is damaging to public health, in particular if it is consumed in copious quantities.
nauttia (also: nautiskella, vivahtaa)
Nauti ruusujen poikkeuksellisesta kauneudesta tässä ilmaisessa Windows-teemassa.
Savor the extraordinary beauty of roses in this free Windows theme.

Context sentences for "nauttia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTällä tavalla myös laajat kansankerrokset voivat nauttia kansantalouden kasvusta.
This allows broad sections of the population to participate in economic growth.
FinnishTämä on minusta sopiva täydennys konsertille, josta saimme nauttia maanantaina.
I believe this is an appropriate encore to the concert we enjoyed on Monday.
FinnishNe ovat olennaisia voidaksemme nauttia kulttuuristamme sen koko moninaisuudessa.
They are essential in order to experience our culture in all its diversity.
FinnishHyvitämme kuitenkin kaiken tänä iltana, ja meillä on ilo nauttia tänään seurastanne.
Nevertheless we will make up for it tonight and it is a pleasure to have you here.
FinnishTiukat turvastandardit täyttävien autojen tulisi myös nauttia alennetusta verosta.
Cars that fulfil stringent safety standards should also benefit from lower taxation.
FinnishVoit jatkossakin nauttia nykyisten tuotteidesi keskeytyksettömistä palveluista.
You will continue to have uninterrupted service for your existing products.
FinnishKansa voi nauttia oikeudestaan vapaisiin tiedotusvälineisiin ja sananvapauteen.
People will exercise their right to free media and freedom of expression.
FinnishSilloin meillä on myös Euroopassa mahdollisuus nauttia hyvinvoinnista tulevaisuudessa.
In Europe too, then, we shall have the chance to live in prosperity in the future.
FinnishSaimme jälleen nauttia hetken itsenäisyydestä kolmen lyhyen vuoden ajan 1918-1921.
For three brief years between 1918 and 1921 we enjoyed another moment of independence.
FinnishViime aikoina Ukraina on voinut nauttia laajoista poliittisista vapauksista.
In recent times, Ukraine has enjoyed a high level of political freedoms.
FinnishNigerian kanta on ollut seuraava: Taylor ei voi nauttia rankaisemattomuuden suojaa.
Nigeria's position has been as follows, and I quote: 'There cannot be impunity for Taylor.
FinnishEn veloita, koska olen saanut nauttia valtavasta erikoisedusta – koulutuksesta.
This is because I have enjoyed a huge privilege – that of education.
FinnishSen voimme kuulla heidän puheistaan, joista olemme tänään jo saaneetkin nauttia täällä.
The answer is in their speeches, which we have already had the pleasure of here today.
FinnishArvoisa puhemies, ehdotan tätä tarkistusta, koska se voisi nauttia laajaa kannatusta.
(NL) Madam President, I am making this suggestion in order for it to gain broad approval.
FinnishMissä Euroopan unionin toimielimessä voi esimerkiksi nauttia reilun kaupan kahvia?
Where, for example, in the European Union's institutions, can you find fairly traded coffee?
FinnishOdotan sitä, että saan nauttia heidän kanssaan uutisesta runsaalla ja nestemäisellä tavalla.
I look forward to sharing that news with them in liberal and liquid fashion.
FinnishTänään saamme nauttia tästä perinnöstä ja heidän kaukokatseisuudestaan.
Today we are the beneficiaries of that legacy and of their foresight.
FinnishNe ovat tärkeä osa suosittua kulttuuria, ja koko kansakunnan tulisi voida nauttia niistä.
They are an important part of popular culture and should be enjoyed by the nation as a whole.
FinnishTaistelun voitoista on saanut nauttia pääasiassa yksi merkittävä heimo, Kikujut.
The victors mainly belong to one major tribe, the Kikuyu.
FinnishArvoisa puhemies, tässä syy miksi kansat eivät saa nauttia tyytyväisyyden ylellisyydestä.
That is why the people cannot afford to rest on their laurels.