"nipistää" English translation

FI

"nipistää" in English

FI nipistää
volume_up
[nipistän|nipistänyt] {verb}

nipistää (also: kipaista, naukata)
Juuri työntekijöitä lama nipistää, juuri heidän tulonsa ja elinolosuhteensa laskevat jatkuvasti.
It is they who feel the pinch of recession, constantly eroded incomes and falling living standards.
Pyyhkäise, nipistä, sipaise ja napauta sydämesi kyllyydestä: se on saumatonta ja intuitiivista.
Slide, pinch, swipe, and tap to your heart’s content—it's seamless and intuitive.
Zoomaus nipistämällä tai venyttämällä
Pinch or stretch to zoom
nipistää (also: virittää)
YMP:tä ei kuitenkaan tarvitse nipistää, jotta siitä saadaan oikeudenmukaisempi.
The CAP does, however, need to be tweaked to make it fairer.

Context sentences for "nipistää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishYMP:tä ei kuitenkaan tarvitse nipistää, jotta siitä saadaan oikeudenmukaisempi.
The CAP does, however, need to be tweaked to make it fairer.
FinnishKoska jäsen McMillan-Scott ei ole läsnä, voimme ehkä nipistää puoli minuuttia hänen puheajastaan.
Since Mr McMillan-Scott is not here, we could possibly steal half a minute of his time.
FinnishOlemme kuitenkin saaneet sen kokoon, koska muista budjettikohdista on voitu nipistää varoja Irakia varten.
But we have found it because other lines have been able to be pilfered for it.
FinnishVoiko siitä nipistää yhtään päiviä tai viikkoja?
Can days, can weeks be shaved off it at all?