"pala" English translation

FI

"pala" in English

FI pala
volume_up
{noun}

1. general

pala (also: hetki, palanen, kappale)
volume_up
bit {noun}
6:36 Niin kauan kuin näillä karhuilla on pienikin pala jäätä ne selviävät, mutta jää on katoamassa.
6:36 So as long as these bears have any bit of ice they will survive, but it's the ice that's disappearing.
Olen siis siinä välissä oleva pala.
So I am the in-between bit.
Suurena haasteenamme on nyt varmistaa, että hallitustenvälinen konferenssi hyväksyy perustuslain hajottamatta sitä pala palalta.
The great challenge facing us now is to get the Constitution through the IGC without it being dismantled bit by bit.
pala (also: kappale, nappula, osa, kpl)
volume_up
piece {noun}
Eurooppa on joka tapauksessa murtamassa syrjinnän muuria pala palalta.
Nonetheless, Europe is breaking down the barriers of discrimination, piece by piece.
Palapelistä puuttuva pala on se, joka säätää maaleissa käytetyistä liuottimista.
What is missing in the puzzle is the piece that regulates paint thinners.
Rahoituspalvelualan valvonta on yhä palapelin puuttuva pala.
Supervision of the financial services industry remains the missing piece of the jigsaw.
pala (also: pylväs, palkki, baari, rima)
volume_up
bar {noun}
Irlantilaista maitosuklaata - mieleni tekisi haukata pieni pala pöydällä olevasta suklaasta - pidetään laatutuotteena, ja kuluttajat ovat siihen erittäin tyytyväisiä.
Irish milk chocolate - I was tempted to partake in the chocolate bar that was on display - is appreciated as a product of quality and provides high consumer satisfaction.
volume_up
chunk {noun}
That is a huge chunk of the tax base.
Tässä kuvassa tärkeää on pala vanhaa merijäätä, tuo iso mötikkä jäätä ylhäällä kulmassa.
But what's important in this picture is that you have a piece of multi-year ice, that big chunk of ice up in the corner.
pala (also: möykky, paakku, kasa, klöntti)
volume_up
lump {noun}
Kokonaisuus on kuin pala savea, ikään kuin veistos.
So this whole thing is kind of like a big lump of clay, a sculpture.
pala (also: pätkä)
pala (also: patukka, maila, sauva, keppi)
volume_up
stick {noun}
"Voimankäytön rajoittamista" koskeva ilmaus on minulle vaikea pala.
These words about 'restraint in the use of force' stuck in my throat.

2. gastronomy

pala (also: leike, viipale)
volume_up
cut {noun}
Brysselissä toimivalta opposition edustajalta Grace Kwinjehilta leikattiin pala korvasta, kun hän oli pidätettynä.
Grace Kwinjeh, the opposition representative in Brussels, has had part of her ear cut off while in custody.

Context sentences for "pala" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämä on katkera pala, erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan pyyntöjen takia.
They really are a downer and predominantly what the United Kingdom wanted.
FinnishKun F Lock -näppäimen valo ei pala, vaihtoehtoiset toiminnot (Ohje, Kumoa jne.) toimivat.
When the F Lock light is Off, alternate functions work (Help, Undo, and so on).
FinnishPalveluala on suurin pala, joka puuttuu Euroopan unionin täydellisistä sisämarkkinoista.
The biggest gap in completing the Single European Market is in the Services sector.
FinnishSe etenee kuitenkin asiassa pala palalta sen sijaan, että tarjoaisi yhtenäisen käsityksen.
However, rather than offering a coherent concept, it does so on a 'piecemeal' basis.
FinnishAion suoda itselleni mahdollisuuden arvioida " pala palalta" tehdyn työn laatua.
I mean to give myself the option of assessing the quality of the work done on a "piecework" basis.
FinnishTeollis- ja tekijänoikeudet eivät ole yleensäkään helppo pala purtavaksi.
Intellectual property tends not to be an easy issue to deal with.
FinnishEuroopan unioni ei saa enää olla helppo pala ammattirikollisuudelle.
The European Union must no longer be a soft touch for serious crime.
FinnishJoskus se on karvas pala nieltäväksi, mutta voimme oppia siitä jotakin varsin hyödyllistä.
It is sometimes a very bitter pill to swallow, but it can teach us some very salutary lessons.
Finnish"Voimankäytön rajoittamista" koskeva ilmaus on minulle vaikea pala.
These words about 'restraint in the use of force' stuck in my throat.
FinnishKatsomme, ettei laittoman työnteon torjuntaa pidä tarkastella pala kerrallaan.
As such, we consider that the fight against illegal employment cannot be examined in a piecemeal manner.
FinnishVaikka muutama pala puuttuu yhä, yleiskuva on jo selkeä.
Although there are still a few pieces missing, we get the general picture.
FinnishJoten pala kerrallaan, nikama nikamalta, kokosin tieni alas.
And so button by button, vertebrae by vertebrae, I built my way down.
Finnish(Merkkivalo ei pala, kun käytät ensimmäistä makroryhmää.)
(The LED is not illuminated when you are using the first set of macros.)
FinnishSe on siis pala entisen Neuvostoliiton perintöä, joka rasittaa Liettuan kaltaista köyhää maata.
It is, then, part of the legacy of the former Soviet Union, burdening a poor country like Lithuania.
FinnishOngelmaa ei ratkaista, koska se on kovempi pala purtavaksi.
And it is not being done because it is a harder nut to crack.
FinnishLähi-idän rauha olisi hyvin tärkeä pala terrorismin vastaisen taistelun palapelissä.
In the fight against terrorism, peace in the Middle East would be an extremely important contribution to the jigsaw.
FinnishTämä on katkera pala nieltäväksi, mutta tosiasiat on kohdattava käytännöllisesti ja teeskentelemättä.
This is a bitter pill to swallow, but we have to face the facts pragmatically and without hypocrisy.
FinnishEmme voi antaa yhteisöjen tuomioistuimen tehdä poliittisia linjauksia tällä alalla tapauskohtaisesti, pala palalta.
WE cannot allow the ECJ to make policy in this area on a case by case, piecemeal basis.
FinnishKäsittelemme kehitysyhteistyöpolitiikkaa pala kerrallaan, mikä estää meitä toisinaan saamasta kokonaiskuvaa.
We are dealing with development policy in a piecemeal way and this prevents us from having an overview.
FinnishTarkoitukseni oli ottaa osaa Geneven prosessiin, mutta se oli ilmeisesti kova pala Sri Lankan hallitukselle.
I wanted to take part in the Geneva Process, but it seems that was difficult for the Government of Sri Lanka.