"palanut" English translation

FI

"palanut" in English

FI

palanut {adjective}

volume_up
1. general
palanut
Tähän mennessä Portugalissa on palanut noin 200 000 hehtaaria ja Espanjassa yli 120 000 hehtaaria metsää vakavan kuivuuden seurauksena.
Some 200 000 hectares of forest in Portugal and over 120 000 hectares in Spain have thus far been scorched as a result of the severe drought.
2. sports
palanut
Yksin kotiseudullani Andalusiassa – kuten on jo todettu – on tänä vuonna tähän mennessä palanut yli 40 000 hehtaaria metsää kaikkiaan 753 tulipalossa.
In my region alone – as has already been pointed out – in Andalusia, so far this year more than 40 000 hectares of forest have burnt down in a total of 753 fires.

Context sentences for "palanut" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKun palo levittäytyy metsään, se pysähtyy vasta sitten, kun koko metsä on palanut.
When fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
FinnishKuvitelkaa yksi ystävä, jonka talo on palanut ja joka joutuu jättämään kotinsa.
Imagine a single friend having his house burned down and being forced to leave his home.
FinnishKoska kehostani 70 prosenttia oli palanut, se kesti noin tunnin.
And because I had 70 percent of my body burned, it would take about an hour.
FinnishTulelle huutaminen ei riitä, kun talo on täysin palanut.
It is no use raising the alarm after the house has burnt down.
FinnishToisin sanoen kerran palanut ei voi enää palaa uudelleen.
In other words, what is already burnt cannot be burnt again.
FinnishYhtäkkiä kaikki englantilaiset kollegani köyhtyivät, eikä punta ole vieläkään palanut entiseen arvoonsa.
All of a sudden, all my English colleagues had become poorer, and the pound has still not recovered today.
FinnishVenäjällä on palanut yli miljoona hehtaaria metsää ja pahimmat palot ovat esiintyneet lähellä Suomen rajaa.
In Russia, more than a million hectares of forest burned, and the worst fires occurred close to the Finnish border.
FinnishArvoisa puhemies, viime vuosina Etelä-Eurooppa on palanut kesäisin ja talvisin hukkunut tulviin.
Madam President, as has already been said, in recent years the South of Europe burns every summer and is flooded every winter.
FinnishEspanjassa metsäpaloissa on palanut 95 769 hehtaaria maata ja ne ovat aiheuttaneet 11 ihmisen kuoleman sekä arviolta 395 miljoonan euron tappiot.
In Spain, 95 769 hectares have been burnt by forest fires, causing 11 deaths and estimated losses of EUR 395 million.
FinnishOlin palanut pahoin.
FinnishTuemme näitä toimenpiteitä, mutta haluaisin lisätä seuraavaa: jos talo on juuri palanut maan tasalle, emme voi rakentaa sitä juuri sellaiseksi kuin se oli ennen paloa.
We support these measures, too, but let me add this: the house that has just burnt down cannot be rebuilt just as it was before.
FinnishValitettavasti opiksi otettiin vain vähän, ja tänäkin vuonna metsäpalot ovat riehuneet maassani ja yli 100 000 hehtaaria metsää on palanut.
Sadly, little has been learnt and this year forest fires have tragically hit my country again, with more than 100 000 hectares of forest burnt.
FinnishKuvitelkaapa seuraavanlainen tilanne: jos talonne palaa, te järjestätte tarjouskilpailun selvittääksenne, mikä palokunta on halvin, ja siihen mennessä, kun asia on selvinnyt, talo on palanut!
If your house was on fire, can you imagine getting quotes to see which fire brigade was the cheapest? Your house would have burnt down by the time they got there!
FinnishPuoli vuosisataa myöhemmin Euroopan unioni on palanut takaisin paikkaan, josta kaikki alkoi.
Half a century later, Europe’s road has come back to the place where it all began: an exciting new challenge involving us all in creating and building the Europe of tomorrow.