"palo" English translation

FI

"palo" in English

FI

palo {noun}

volume_up
1. general
palo (also: into, kiihko, säpinä)
2. sports
palo
Näyttää siltä, että palo on sammutettu, mutta rahoitusjärjestelmämme perustat horjuvat edelleen.
The fire appears to have been put out, but the foundations of our financial system are still shaky.
Djerbassa turisteja vastaan suunnattu isku osoittaa, miten lähelle meitä tämä palo on jo edennyt.
The attack carried out on Djerba, which was aimed at tourists, shows us how close the flames have already got to our front doors.
3. figurative
palo (also: kiihkeys, intohimo)
volume_up
fire {noun} [fig.]
Kun palo levittäytyy metsään, se pysähtyy vasta sitten, kun koko metsä on palanut.
When fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
Kyseessä ei ollut vain yksittäinen palo eikä se raivonnut vain yhdellä rintamalla.
It was not just a fire or a single front.
Näyttää siltä, että palo on sammutettu, mutta rahoitusjärjestelmämme perustat horjuvat edelleen.
The fire appears to have been put out, but the foundations of our financial system are still shaky.

Context sentences for "palo" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMenin internet-firman huutokauppaan Palo Alton Holiday Innissä ja ostin 11 G4:sta tuosta vain.
I went to a dot-com auction at a Holiday Inn in Palo Alto and I bought 11 G4s with a stroke of a paddle.
FinnishHe laittoivat minut autoon ja ajoivat ympäri Palo Altoa.
They put me in the car, then they drove me around Palo Alto.
FinnishHaluaisin korostaa, että ehdotuksesta ei aiheudu entistä suurempia palo- tai ympäristöriskejä.
I would stress that the proposal will not result in greater risks from fires or greater risks to the environment.
FinnishMeidän on saatava tämä palo syttymään uudelleen.
FinnishMinua hämmästyttää myös tunteiden palo tai toisinaan jopa poliittinen sokeus Turkkiin liittyvissä keskusteluissa.
I am also astonished at the emotional fervour, or in some cases even political blindness, with which debates relating to Turkey are conducted.
Finnish(Naurua) Varsinainen työni on enimmäkseen kivunhoitopalvelua Packardin lastensairaalassa Stanfordissa Palo Altossa.
(Laughter) But what I actually mostly do is I manage the pain management service at the Packard Children's Hospital up at Stanford in Palo Alto.
FinnishParlamentin osuus postin sisämarkkinamietintöön tai -direktiiviin liittyen on tärkeä, jotta palo saadaan sammutettua.
The input of Parliament with regard to the report or guidelines on the internal market for the postal services is thus important to correct the matter.
FinnishEmme saa kuitenkaan unohtaa, että niistä on todellista hyötyä palo-onnettomuuksissa vuosittain menehtyvien uhrien määrän vähentämisessä.
One cannot ignore however their very real and positive benefits in terms of reducing substantially the annual human death toll due to accidental fires.