"parannuskeino" English translation

FI

"parannuskeino" in English

EN
FI

parannuskeino {noun}

volume_up
parannuskeino (also: hoito, lääke, muutoksenhakukeino)

Context sentences for "parannuskeino" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOngelma on hankala, ja jopa euro, kaikkien ongelmiemme suuri parannuskeino, ei voi sille mitään.
It is a sensitive problem and even the euro, the alleged panacea for all our problems, offers no relief.
FinnishTalouspolitiikkojen voimakkaampi yhteensovittaminen ei ole parannuskeino.
Greater coordination is not the answer.
FinnishNATOn interventio ei ole vitsausta pahempi parannuskeino. Se on vitsausta paljon pahempi vitsaus.
NATO intervention is not a cure that is worse than the disease, it is a disease that is much worse than the disease.
FinnishDiabetes on todennäköisesti maailmanlaajuisista sairauksista sellainen, johon meillä on parhaat mahdollisuudet löytää parannuskeino.
It is probably the worldwide disease for which we have the best chance of finding a cure.
FinnishSe on ainoa parannuskeino.
It is the only way in which to bring about healing.
FinnishViruslääkkeet eivät ole ihmelääkkeitä, ne eivät ole parannuskeino, ne ovat ensimmäinen puolustuslinja ja olemme aina sanoneet niin.
Antivirals are not a panacea, they are not a cure, they are the first line of defence and we have always said that.
FinnishArvoisa puhemies, mehän tiedämme, että antibiootit ovat tärkein lääkkeemme ja usein ainoa parannuskeino bakteeritauteihin.
Mr President, we now know that antibiotics are our most important medicine and often the only means of curing bacterial diseases.
FinnishYmmärtääkseni tiedemiehet ovat sitä mieltä, että I-tyypin diabetekseen on löydettävissä parannuskeino, vaikkakin se edellyttää yhteistyötä.
My understanding is that scientists believe that a cure for type 1 diabetes is deliverable, although a concerted effort will be required to achieve this.
FinnishMielestäni tämä on jonkinlainen taloudellinen parannuskeino mukauttaa laivastoa käytettävissä oleviin resursseihin ja varmistaa kalastusalan kannattavuus.
I think this is a kind of economic medicine for adapting the size of the fleet to available resources and ensuring profitability of the fishing sector.
FinnishAsian voisi ilmaista näin: jos tapaisin kielitaidottoman hollanninkielisen, jolla olisi parannuskeino syöpään, estäisinkö häntä menemästä brittiläiseen yliopistooni?
Now let me put it this way: if I met a monolingual Dutch speaker who had the cure for cancer, would I stop him from entering my British University?
FinnishMe kaikki tiedämme myös, että uusi raha on vain pikainen parannuskeino paljon syvempään ongelmaan.
The euro is constantly attacked from all sides despite all the efforts made, and we all know that fresh money is only a quick fix for a much deeper problem.