"patriarkaatti" English translation

FI

"patriarkaatti" in English

FI

patriarkaatti {noun}

volume_up
patriarkaatti
Ekumeeninen patriarkaatti on purjehtinut vuosisatojen aaltojen läpi ja luotsannut aluksensa halki historian myrskyjen ja vaikeuksien.
The Ecumenical Patriarchate has sailed across the waves of these centuries, navigating the storms and the doldrums of history.
Instituutiona ekumeeninen patriarkaatti on elänyt vuosisatojen ajan suhteellisen pienenä ekosysteeminä paljon suuremman kulttuurin keskellä.
As an institution, the Ecumenical Patriarchate has lived as a relatively small ecosystem within a much larger culture for centuries.
Turkin hallitus on yhä sitoutunut asiaan ja etsii ratkaisua, joka olisi yhdenmukainen Turkin lainsäädännön kanssa ja jonka myös patriarkaatti voisi hyväksyä.
The Turkish Government remains committed to this and is searching for a solution that is both compatible with Turkish law and acceptable to the Patriarchate.

Context sentences for "patriarkaatti" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishPatriarkaatti on yhä syvällä yhteiskunnissamme.
The patriarchy still completely pervades our societies.