"pidätys" English translation

FI

"pidätys" in English

FI pidätys
volume_up
{noun}

pidätys (also: pidättäminen)
volume_up
arrest {noun}
Hu Jian mielivaltainen pidätys ja tuomio ovat järkyttäneet koko maailmaa.
The arbitrary arrest and conviction of Hu Jia has caused outrage throughout the world.
Valko-Venäjä: ihmisoikeusaktivisti Ales Bialatskin pidätys (
Belarus: arrest of Ales Bialatski, human rights defender (
Öcalanin laiton pidätys osoittaa kuitenkin, että toivoa ei juuri ole.
And yet the events since Öcalan's illegal arrest do not give us much cause for hope.
pidätys (also: pidättäminen)
volume_up
apprehension {noun} [form.]
pidätys (also: ratsia)
volume_up
bust {noun} [coll.]
pidätys (also: kiinniotto)
volume_up
collar {noun} [coll.]
Huolenaiheet, jotka koskevat pidätys- ja vangitsemistoimien sekä matkustusrajoituksien kohtuutonta käyttöä, antavat myös ymmärtää, että oikeusasioihin suhtaudutaan mielivaltaisesti.
The concerns about the excessive use of detention and custody measures and of travel restrictions also give the impression of an arbitrary approach to justice.
pidätys (also: takavarikointi)
volume_up
taking {noun}

Context sentences for "pidätys" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishJohtavan ihmisoikeuksien puolustajan Muhannad Al Hassanin pidätys on hälyttävää.
The detention of Muhannad Al Hassani as a leading human rights defender is alarming.
FinnishValiokunnan tehtävänä on luoda valoa pidätys- ja katoamistapauksiin.
This committee must shed light on the arrests and disappearances.
FinnishPidätys on myös tärkeä voitto Chilen ihmisoikeusryhmille.
This also represents a major success for the human rights groups in Chile.
FinnishMutta pidätys on oikeutettu vain silloin, kun sitä on pidetty välttämättömänä lainmukaisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Detention will only be justified, however, if it is considered necessary to achieving a legitimate objective.
FinnishAbdullah Öcalanin pidätys ja kurdiongelma
Detention of Abdullah Öcalan and Kurdish question
FinnishJäsen Lambrinidis totesi, että tiesimme jo CIA:lla olevan salaisia pidätys- ja kidutuskeskuksia muualla maailmassa.
Mr Lambrinidis said we already knew that the CIA operated black sites and torture centres in other parts of the world.
FinnishTänään Italiassa tehty pidätys on pelkästään jäävuoren huippu. Toivomme, että kaikki muukin tulee pian päivänvaloon.
The detention today in Italy is simply the tip of the iceberg, and we hope that everything else will come to light soon.
FinnishLisäksi otettiin käyttöön habeas corpus -periaate, jonka mukaan tuomioistuin ratkaisee, onko pidätys laillinen.
Moreover, the habeas corpus principle was introduced, i.e. the principle that the court ascertains whether detention is lawful.
FinnishAbdullah Öcalanin pidätys (B4-0223/99)
Detention of Abdullah Öcalan (B4-0223/99)
FinnishUskon puhuvani ryhmäni laajan enemmistön puolesta, kun sanon, että Miloseviæin pidätys oli välttämätön.
First of all, I believe that I am expressing the feelings of the greater part of my group when I say that it was necessary for Milosevic to be arrested.
FinnishTuo pidätys oli laiton teko.
FinnishHu Jian pidätys edellyttää EU:n myös reagoivan kuten ihmisoikeusaktivisteja puolustavalle kansainväliselle toimijalle kuuluu.
The detention of Mr Hu Jia also calls for a reaction from the EU as an international actor for the protection of human rights defenders.
FinnishPidätys, joka tehtiin Faslanessa tänään, oli lain mukainen, enkä epäile, etteikö kyseisiä henkilöitä vapauteta pikaisesti.
The arrests that took place at Faslane today were in accordance with the law, and I do not doubt that the persons concerned will be speedily released.
FinnishJos passi ja muut oleskeluoikeuden todistavat asiakirjat unohtuvat kotiin, seurauksena voi olla sakkoa tai pidätys, mutta maasta karkottamiselle tämä ei vielä ole riittävä peruste.
They can be fined or temporarily detained if they leave it at home, but they cannot be expelled just for this.
FinnishMuutamissa EU-maissa passin unohtamisesta kotiin saattaa olla seurauksena sakkoa tai pidätys, mutta maasta karkottamiselle se ei vielä ole riittävä peruste.
In some EU countries, they can be fined or temporarily detained if they leave their passport at home, but they cannot be expelled just for this.
FinnishYksi asia, jota ei otettu esille, on aiemmin mainitsemani 26 Euroopan kansalaisen yhä jatkuva pidätys ilman oikeudenkäyntiä Guantánamo Bayssa Kuubassa.
One issue that was not raised is the continued detention, without charge or trial, of 26 European nationals at Guantanamo Bay in Cuba of whom I spoke earlier.
FinnishHyvin tunnetun ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta puhujan professori Saad Ibrahimin ja hänen kollegojensa äskettäinen pidätys herätti laajaa kiinnostusta kansainvälisessä yhteisössä.
The recent sentencing of the well-known human rights and pro-democracy campaigner, Professor Saad Ibrahim, and his colleagues has aroused widespread interest in the international community.