"piirre" English translation

FI

"piirre" in English

FI piirre
volume_up
{noun}

piirre (also: sarja, viiru, juova, raita)
volume_up
streak {noun}
piirre (also: yhteys, kosketus, tyyli, kontakti)
volume_up
touch {noun}
piirre (also: ominaisuus, taipumus)
volume_up
trait {noun}
Euroopan tärkein piirre on sen moninaisuus, minkä vuoksi Eurooppa ei ole verrattavissa Amerikan yhdysvaltoihin.
Europe' s most important trait is its diversity, and that is why Europe cannot be compared to the United States of America.

Context sentences for "piirre" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishUusi piirre on se, että jäsenvaltioilta vaaditaan nyt tiukempaa kurinalaisuutta.
A new feature is that Member States are being asked to exercise more discipline.
FinnishSe on selkeästi jäsennelty keskeisiin prioriteetteihin, mikä on myönteinen piirre.
It is clearly based around important priorities and that is a point in its favour.
FinnishPalvelujen suuri kysyntä on kehittyneiden talouksien luonteenomainen piirre.
A high demand for services is a characteristic feature of developed economies.
FinnishTärkein toimintani piirre on ilman muuta vahva suuntautuminen vasemmalle.
One of the main characteristics of my candidacy is its firmly left-wing stance.
FinnishArvoisa puhemies, Kolumbian järkyttävään tilanteeseen liittyy hämmentävä piirre.
Mr President, some confusion has arisen over the current dramatic situation in Colombia.
FinnishLiikkuvuuden edistäminen on toinen ohjelman tavoitteiden näkyvä piirre.
The promotion of mobility is another prominent feature of the programme's aims.
FinnishToinen olennainen piirre on se, että valtiolla pitäisi olla aseet hallinnassaan.
Another key feature is that the State should have control over arms.
FinnishTämä on ollut ihmiskunnan historiassa pysyvä piirre, eikä siitä päästä koskaan eroon.
This has been a permanent feature of human history and will always exist.
FinnishToinen myönteinen piirre on se, että vähemmistöt saivat osallistua lain valmisteluun.
The other lesson to be learnt is that the minorities were involved in drafting this law.
FinnishKun tarkastelemme vihreää kirjaa, sen huomiotaherättävin piirre lienee otsikko.
When one looks at the Green Paper the heading is perhaps the most impressive thing about it.
FinnishMietinnön yllättävin piirre on se, että vain harvat syytöksistä ovat perusteltuja.
The surprise of this report is the fact that very few of these allegations are substantiated.
FinnishJuuri tämä on niin erinomainen piirre meidän suvaitsevaisuudessamme, arvoisa puhemies.
That is what is so great about our kind of tolerance, Madam President.
FinnishToinen piirre siinä on globaalisuus, joka ylittää valtioiden ja kulttuurien rajoja.
The other aspect to consider here is globalisation, which crosses state and cultural borders.
FinnishMielestäni toimielimiin liittyvä mustasukkaisuus on keskinkertaisten yksilöiden piirre.
I believe that institutional jealousy is a characteristic shared by mediocre individuals.
FinnishNäillä kolmella eniten alijäämäisellä valtiolla on yksi yhteinen piirre.
The three countries with the highest deficits have one thing in common.
FinnishItse asiassa hoidon hajauttamien on näiden YKP:tä koskevien uudistusehdotusten keskeisin piirre.
Indeed, devolution of management is a core feature of these CFP reform proposals.
FinnishTuo on myös erittäin tärkeä piirre yhteisön ympäristöpolitiikassa.
That is also a very important feature of environment policy in the Community.
FinnishToinen tärkeä piirre on kestävien yhteyksien luominen maaseutuun.
Another important feature is the establishment of permanent links with rural areas.
FinnishTämä on turvallisuusvaltion uusi piirre, jonka tavoitteena on juuri yksityisyyden rajoittaminen!
This is a new kind of police state aimed at intruding into our private lives.
FinnishVuoden� 2004 talousarviossa on toinenkin uusi piirre: toimintoperusteinen budjetointi.
Another new feature of the 2004 budget is activity-based budgeting.