"pitkälti" English translation

FI

"pitkälti" in English

FI pitkälti
volume_up
{adverb}

Onnistuminen riippuu kuitenkin pitkälti mahdollisten tavoitteiden määrittelemisestä.
However, its success will depend largely on achievable objectives being set.
Euroopan oikeudellisen verkoston toiminta riippuu pitkälti yhteysviranomaisista.
The EJN's functionality largely depends on the contact points.
Tämä johtui pitkälti alan alikehittyneisyydestä suunnitelmatalouksissa.
This was largely due to the underdevelopment of the sector in centrally planned economies.
Myönnämme vastuuvapauden hyvin pitkälti teidän myötävaikutuksellanne.
Our discharge is based mainly on your contributions.
Nyt nämä maat pitkälti tuovat tavaroita ja vievät työvoimaa.
Those countries now mainly import goods and export labour.
EU on pitkälti riippuvainen valkuaiskasvien tuotannosta, ja sitä käytetään pääasiassa eläinten rehuksi.
The EU is heavily dependent on imports of protein crops, which are used mainly for animal feed.

Context sentences for "pitkälti" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämä on pitkälti keskustelun ansiota, ja kiitos tästä kuuluu suurelta osin teille.
The debate has done much to bring this about and it is very much to your credit.
FinnishTämä on talouteen liittyvä asia, mutta hyvin pitkälti myös sosiaalinen kysymys.
That is an economic issue, but it is also to the very highest degree a social issue.
FinnishVälienselvittelyssä on pitkälti kyse poliittisesta ja taloudellisesta vallasta.
The confrontations are about political and economic power to a great extent.
FinnishKuten jäsen Medina Ortega sanoi, tämä muistuttaa pitkälti Sisyfoksen kivenpyöritystä.
As Mr Medina Ortega said, this reminds us very much of the labours of Sisyphus.
FinnishNe ovat pitkälti Bulgarian viranomaisten vastuulla, mutta voimme silti auttaa.
These are very much in the hands of the Bulgarian authorities, although we can help.
FinnishVoin hyvin pitkälti tyytyä toistamaan viimevuotiset ja sitä aiemmat kommentit.
I can more or less reiterate the comments of last year and of the years before that.
FinnishSe, ovatko nämä asiat uhkia vai mahdollisuuksia, riippuu pitkälti meistä itsestämme.
Whether these are dangers or opportunities depends to a great extent on ourselves.
FinnishKaikki tämä olisi varsin pitkälti Monterreyn konferenssin päätelmien mukaista.
All this would be very much in line with the conclusions of the Monterrey Conference.
FinnishJäsen Miller laati hyvin mielenkiintoisen mietinnön, josta olin pitkälti eri mieltä.
Mr Miller produced a very interesting report, with much of which I disagreed.
FinnishLisäksi kaikesta on mahdollisimman pitkälti päätettävä yhteispäätösmenettelyllä.
And that as far as possible everything must be done by way of codecision.
FinnishKomission alkuperäinen ehdotus oli räätälöity liian pitkälti suuria yrityksiä varten.
The Commission's original proposal was tailored far too much to large enterprises.
FinnishNähdäkseni 75 %: n kriteeri on voimassa pitkälti kiistatta yhteisönlaajuisesti.
As far as I can see, the 75 % criterion is mostly undisputed throughout the Community.
Finnish1900-luvun läntinen Eurooppa rakennettiin pitkälti sosiaalisille arvoille.
In the west twentieth-century Europe was built to a great extent on social values.
FinnishArvoisa puhemies, yhdyn pitkälti Cornelissenin matkailusta esittämiin huomautuksiin.
Mr President, I very much agree with Mr Cornelissen's remarks about tourism.
FinnishToivon, että menoarvio vastaa pitkälti parlamentin lopullista talousarviota.
I hope the expenditure estimates will prove to be close to Parliament's final budget.
FinnishVeropetosten torjunnassa yhtenäinen Eurooppa jää hyvin pitkälti toiveuneksi.
A united Europe in the fight against tax fraud remains a pipe dream to a large extent.
FinnishUskon, että tämä on pitkälti myös kollegoideni esittämä arvostelun taustalla.
I think that this is also the background to much of the criticism of my fellow Members.
FinnishMeidän on käsitettävä, että jokaisella on tässä asiassa pitkälti oma etunsa ajettavanaan.
We must realise, after all, that to a large extent everyone has their own here.
FinnishJoten olen pitkälti samaa mieltä valiokunnan muutoksen tarvetta koskevista näkökannoista.
So I have a lot of sympathy with the committee's views on the need for change.
FinnishTiedän, että parlamentti ja komissio ovat pitkälti samoilla linjoilla.
I know that there is much common ground between Parliament and the Commission.