"porrastaa" English translation

FI

"porrastaa" in English

FI porrastaa
volume_up
[porrastan|porrastanut] {verb}

Context sentences for "porrastaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMaksuja voidaan porrastaa vuorokaudenajan, viikonpäivän, painon ja EURO-päästöluokituksen mukaan.
Charges can be adapted according to time of day, day, weight and EURO emission class.
FinnishOlisiko mahdollista porrastaa uudistus pidemmälle ajanjaksolle?
Would it not be possible to extend reform over a longer period?
FinnishAjoneuvojen päästö- ja vahinkoluokitusten osalta järjestelmää tulee porrastaa ehdotettua voimakkaammin.
The system should be structured to reflect more accurately the emission and road damage ratings of the vehicles.
FinnishOlisi siksi oikeudenmukaista porrastaa säännöksen täytäntöönpanoa, jotta ehditään tehdä tarvittavat mukautukset.
It would therefore be legitimate to stagger over time the implementation of the regulation in order to allow the necessary adjustments.
FinnishSamoin toivon, että komissio nopeuttaa näiden luottojen maksamista, jotka normaalisti pitäisi porrastaa vuoteen 2006 saakka.
At the same time, I hope that it will speed up payment of these appropriations, which should normally be staggered up to 2006.
FinnishPeriaatteessa tämä tarkoittaa, että meillä on samoista palveluista jokaista lentoyhtiötä varten samalla lentoasemalla samat maksut, joita on mahdollista porrastaa.
What this means in principle is that we have the same charges for the same services for every airline at the same airport, with the possibility of differentiation.
FinnishEsirekisteröinti on tärkeä siksi, että se antaa yrityksille mahdollisuuden soveltaa siirtymäjärjestelmää, toisin sanoen porrastaa rekisteröinnin määräaikoja.
This is because it offers companies the opportunity to establish the right to apply a transitional regime, in other words, stagger the times specified for registering substances.