"puhuja" English translation

FI

"puhuja" in English

FI puhuja
volume_up
{noun}

puhuja (also: kaiutin, kajari, ämyri, puhemies)
(Puhuja keskeyttää puheenvuoronsa ja jatkaa sitä sitten puhemiehen pyynnöstä.)
(The speaker stops and then resumes at the invitation of the President)
Arvoisa puhemies, edellinen puhuja ei uskoakseni tunne Maginot-linjan historiaa.
I believe that the previous speaker does not know the story of the Maginot Line.
(FR) Hyvät kollegat, minulla on yksi puhuja ehdotuksen puolesta ja yksi sitä vastaan.
(FR) Colleagues, I have taken one speaker against and one speaker for the motion.
puhuja
volume_up
orator {noun}
Olette hyvä puhuja, arvoisa Nicholas Sarkozy, mutta en ole niinkään varma, että olette hyvä kuuntelija.
You are a very good orator, Mr Sarkozy, but I am not so sure that you are that good a listener.
Suuri kreikkalainen puhuja Demosthenes sanoi: mikään epäoikeudenmukainen ja valheellinen valta ei voi kestää pitkään.
The great Greek orator, Demosthenes, once said that no unjust and untruthful power can last for long.
Arvoisa puhemies, sen lisäksi, että komission jäsen Mandelson on loistava puhuja, hän on myös väsymätön neuvottelija.
Mr President, Commissioner Mandelson is not only an inspired orator, he is also a tireless negotiator.

Context sentences for "puhuja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVoimme siis katsoa, että mietinnön käsittelyä on puoltanut toinenkin puhuja.
This means, then, that there are two speakers in favour of postponing the debate.
FinnishOlin iloinen, kun UEN-ryhmän puhuja tunnusti, ettei tämä vaikuttaisi hänen ryhmäänsä.
I was glad the UEN Group spokesman recognised his group would not be affected.
FinnishHaluan ottaa esiin asian, josta minua edeltänyt puhuja, jäsen Stauner, puhui.
I want to pick up a point mentioned by Mrs Stauner, who spoke immediately before me.
FinnishErittäin harva puhuja on tänään huomauttanut, että kyseessä on sisämarkkinatoimenpide.
Very few speakers today have made the point that this is a single market measure.
FinnishKuten edellinenkin puhuja osoitti, on kasvava valtionvelka merkittävä huolenaihe.
As previous speakers also pointed out, increased state deficits give cause for concern.
FinnishMinua edeltänyt puhuja oli sitä mieltä, että Euroopalla ja Yhdysvalloilla on yhteinen visio.
The lady who spoke before me said that Europe and the USA have the same vision.
FinnishTeknokraatti on yksinkertaisesti teknikko, josta puhuja ei itse pidä.
A technocrat is merely a technician whom one dislikes, that is all.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, moni puhuja on sanonut, että Kyproksen kahtiajako on traaginen asia.
Mr President, many speakers have said that the division of Cyprus is tragic.
FinnishTämä aihe on meille kaikille tärkeä, kuten edeltävä puhuja jo totesi.
This topic is, as my predecessor on the floor has confirmed, close to all our hearts.
FinnishKuten edellinen puhuja sanoi, todella monet asiat ovat keskittyneet korjauslausekkeeseen.
As has been said, the repairs clause was a focal point in the discussion.
Finnish   Arvoisa puhemies, saanen jatkaa siitä, mihin edellinen puhuja lopetti.
   Mr President, permit me to continue where my predecessor left off.
FinnishNimittäin se, mitä puhuja esitti meille täällä, on kirjoitettu ennalta valmiiksi Lontoossa.
What he has told us here today was actually scripted for him in London.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, uskon, että edellinen puhuja oli oikeassa eräässä asiassa.
Mr President, I believe that the gentleman who spoke before me is right about one point.
FinnishKuten eräs puhuja kuitenkin totesi, sen jälkeen on ryhdyttävä toimiin.
However, as someone said, this indignation must be followed by action.
FinnishOn mahdotonta hyväksyä, että koko istuntosali lörpöttelee, kun puhuja nousee pitämään puheenvuoroaan.
It is unacceptable for the whole Chamber to be chatting when speakers rise to speak.
FinnishTämän vuoksi korostan sitä, mitä moni puhuja on täällä jo sanonut.
That is why I underline what a number of speakers have already said.
Finnish   Arvoisa pääministeri, älkää lannistuko, olen viimeisin mutten toivottavasti vähäisin puhuja.
   Do not lose heart, Prime Minister, I am the last, though I hope I will not be the least.
FinnishUsea puhuja nosti esiin kysymyksen oikeusperustasta, jolle tämä ehdotus on tehty.
A number of speakers raised the question of the legal base on which this particular provision has been made.
FinnishAikaisempi puhuja, kollega Posselt, on aivan oikeassa.
I can only agree with another of the previous speakers, Mr Posselt, on the money issue.
FinnishEnsimmäinen asia koskee Sapard-ohjelmaa, jota erittäin moni puhuja käsitteli.
The first concerns the Sapard programme, which was referred to by a very large number of speakers in the debate.