"puhuminen" English translation

FI

"puhuminen" in English

EN

FI puhuminen
volume_up
{noun}

puhuminen (also: juttelu)
Ekologisista seurauksista puhuminen herättää kaikenlaisia huolenaiheita ja pelkoja.
Talking about its ecological consequences evokes all sorts of concerns and fears.
Oikeudellisesta periaatteesta puhuminen tuntuu minusta kuitenkin todelliselta typeryydeltä.
But talking about the legal principle seems to me to be truly absurd.
Näistä sairauksista puhuminen on ensimmäinen askel niiden parantamiseksi.
Talking about these illnesses is a first step towards curing most of them.

Context sentences for "puhuminen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTehkäämme vihdoinkin jotakin konkreettista ja lopettakaamme loputon puhuminen!
Let us take some practical action at last! Enough of words, words, words!
FinnishToisen kielen puhuminen oman äidinkielen lisäksi on kiistaton osoitus avoimesta mielestä.
Speaking a language other than one' s mother tongue undoubtedly broadens the mind.
FinnishMeillä on seuraavana asiakohtana nopean toiminnan joukoista puhuminen.
We have as our next point for discussion the issue of a rapid reaction force.
FinnishToisen eurooppalaisen kielen puhuminen on kiistatta yksi nuorten menestyksen avaimista.
Speaking another European language can clearly be a key to success for those young people.
FinnishTällaisten ohjelmien rahoitettavuudesta puhuminen on kansalaisten pettämistä.
Anyone who says that this can be financed is fooling the citizens.
FinnishYhdellä äänellä puhuminen on erityisen tärkeää, ja meidän on huolehdittava, että niin tapahtuu.
That, too, is particularly important and is a task to which we must apply ourselves.
FinnishKansainvälisen terrorismin vastaisesta taistelusta puhuminen ei tarkoita mitään.
To say we are fighting international terrorism means nothing.
FinnishArvoisa puhemies, lopetan nyt, koska puhuminen näissä olosuhteissa on melko vaikeaa.
I will finish here, Madam President, because speaking in these circumstances is rather difficult.
FinnishNiistä puhuminen ei ole millään muotoa sama kuin niiden toteuttaminen.
Speaking about them is not in any way the same as following them up.
FinnishSyy tähän on se, että virheistä puhuminen johtaa virheisiin, ja tästä syystä siitä ei ole mitään hyötyä.
The reason is that this leads to error, and that therefore nothing is gained.
FinnishHaluan kuitenkin sanoa vielä kerran, että puhuminen ei enää auta, sillä nyt on tekojen aika.
We need to change this state of affairs, but as I said the time has now come for action, not words.
FinnishYhdellä äänellä puhuminen on hyvä asia, mutta nyt meidän on saatava ennakoiva diplomatiamme kuntoon.
Speaking with one voice is very good, but now we have to get our proactive diplomacy in place.
FinnishTosin puhuminen suurimmista tukijoista on harhaanjohtavaa.
To say we are the biggest supporters is in fact an understatement.
FinnishLaajentumisen myötä Yhdysvaltojen puolesta puhuminen vahvistuu.
With enlargement the Atlanticist cause will be strengthened.
FinnishPelkkä wateista puhuminen ei kerro suurelle osalle ihmisistä mitään.
Merely to mention wattage means nothing to many people.
FinnishSosiaalisista ongelmista puhuminen ei ole vain meidän tavoitteemme.
Debating social problems is not only our ambition.
FinnishSellaisten ihmisten, joilla ei ole minkäänlaista kokemusta armeijasta, pitäisi lopettaa tämä hölynpölyn puhuminen!
Let us stop this silly nonsense from people with no experience of the armed forces at all!
FinnishKansallisista makumieltymyksistä ja tuotteista puhuminen jättää liian paljon varaa naurettaville keskusteluille.
Debates about national tastes and products give us too far wide a sphere for ridiculous discussions.
FinnishLissabonin sopimuksesta puhuminen täällä parlamentissa ei ole demokratian kiistämistä, pikemminkin päin vastoin.
Speaking about the Treaty of Lisbon in this House is not a denial of democracy, rather the contrary.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät jäsenet, matkailusta puhuminen on täällä parlamentissa vakio.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we are always debating tourism in the European Parliament.