"raju" English translation

FI

"raju" in English

FI raju
volume_up
{adjective}

volume_up
fierce {adj.}
raju (also: ankara, vaikea, tuima)
volume_up
severe {adj.}
raju (also: kiihkeä, kiivas)
Taloudellisessa ja rahallisessa mielessä Euroopassa on puhjennut raju myrsky.
In economic and monetary terms, however, quite a violent storm has blown up in Europe.
Niinpä tuollaisen valtavan häpäisyn jälkeen voi olla hyvinkin houkuttelevaa harkita rajua vastaiskua, jolla olisi kuitenkin arvaamattomat seuraukset.
After an outrage of this kind, there may, in other words, be a great temptation to call fervently for violent retaliation which would, however, have immeasurable consequences.

Context sentences for "raju" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKun kansat käsittävät kokonaislaskun suuruuden, on odotettavissa raju pettymys.
When the people realize the size of the total bill, their disillusionment will be enormous.
FinnishKolaus tulee olemaan raju. En kuitenkaan ole huolissani lopputuloksesta.
People are going to suffer a tremendous shock, but I am not worried about the final outcome.
FinnishMitä tapahtuu, jos korkojen raju lasku aiheuttaa tämän maan talouden ylikuumenemisen?
What will happen if the sharp fall in interest rates leads to the economy of this country overheating?
FinnishTällainen leikkaus on raju toimi ohjelmalle, josta hyötyvät sekä kuluttajat että tuottajat.
This cut is a drastic measure for a programme that has benefits for both consumer and producer alike.
FinnishKosovon kriisi on lisäksi raju muistutus todellisen eurooppalaisen puolustusidentiteetin tarpeesta.
The Kosovo crisis is also a stark reminder of the need for a proper European defence identity.
FinnishNäin raju vähennys saattaa romuttaa perinpohjaisesti meriluonnonvarojen suojeluperustan.
This is a drastic reduction that might scupper completely the very basis of defending natural sea resources.
FinnishMeille on kaikille tuttua suurten mediaomistajien raju poliittinen vaikuttaminen.
The uncontrolled political influence that the big proprietors of the media have is something that is familiar to us all.
FinnishEn kuitenkaan sano, että muutoksen pitäisi olla yhtä raju.
However, I am not saying the change needs to be that vicious.
FinnishKaikki kertovat meille, että eilinen raju sotilasoperaatio oli keino tehdä vaarattomiksi raskaita aseita.
Everyone tells us that the brutal military intervention yesterday was a means of neutralising heavy arms.
FinnishLasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsiin kohdistuvan väkivallan uhrien raju kasvu kauhistuttaa kansalaisia.
Citizens are alarmed at the rapid increase in the number of victims of child sexual abuse and violence.
FinnishJoulukuun viimeiseen päivään on enää kolme kuukautta aikaa, ja kaiken raju yhdenmukaistaminen näyttää mahdottomalta.
The end of December is only three months away, and it seems unthinkable to unify everything suddenly.
FinnishVeden liian raju säänteleminen rankaisisi maataloutta, joka on jo ennestään ponnistellut kovasti tukien vuoksi.
Regulating water in too dramatic a way would penalise farming, which has already made huge efforts towards making refunds.
FinnishHiilikaivostoiminnan tukien raju vähentäminen viime vuosina on merkinnyt koettelemusta monille kaivosteollisuusalueille.
The drastic reduction in the subsidies for coal mining over recent years has represented an ordeal for many mining regions.
FinnishOn tulossa raju myrsky.
There is a heavy thunderstorm on our doorstep.
FinnishTulossa on hyvin raju lasku, kun ymmärretään, miten komissio suhtautuu kiintiöihin.
There will be no soft landing; there will be a rough landing when it is realised what the Commission has in mind as regards quotas.
FinnishTällainen hiilidioksidipäästöjen raju vähennys aiheuttaa vakavan romahduksen esimerkiksi Puolassa, joka saa pääosin energiansa hiilestä.
Such a drastic reduction in CO2 emissions will cause a serious slump in Poland, for example, which mainly derives its energy from coal.
FinnishTästä uudistuksesta aiheutuisi kuitenkin Euroopan maanviljelijöille vakavia ongelmia, joista mainittakoon erityisesti sokerin hinnan raju alentaminen.
This reform, however, would cause serious problems for Europe’s farmers, not least the swingeing reduction in the price of sugar.
FinnishNäin raju kuljetusten keston pudottaminen voitaisiin tulkita pikemminkin hyökkäykseksi heidän toimeentuloaan kohtaan kuin aidoksi yritykseksi parantaa eläinten hyvinvointia.
Such a reduction would be viewed as an attack on their livelihoods rather than a genuine contribution to animal welfare.
FinnishIlman hyvin suunniteltujen toimenpiteiden aikaansaamaa edistystä parhaillaan käynnissä oleva raju maailmantalouden kriisi olisi tuhonnut niiden taloudet.
Without that progress, which has been due to well-conceived policies, the current extreme world crisis would have devastated their economies.
FinnishKuluneen vuoden aikana raju hinnannousu on öljyn lisäksi koskenut muitakin raaka-aineita: hiilen ja kaasun hinta nousee yhtä nopeasti kuin öljyn, ellei nopeammin.
Over the past year it is not only oil that has experienced a price shock: the cost of coal and gas is rising just as fast as oil, if not faster.