"riidat" English translation

FI

"riidat" in English

FI riidat
volume_up
{plural}

riidat (also: väittelyt)

Context sentences for "riidat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEntä miten riidat ratkaistaan?
What is available in terms of service, warranties and the resolution of disputes?
FinnishJa kuten Raamatussa sanotaan: "perhe ei kestä, jos sitä repivät riidat".
And as it says in the Bible: a house divided against itself cannot stand.
FinnishSamalla paikalliset riidat luonnonvaroista yhä pahenevat.
In addition, local disputes regarding natural resources are increasingly fierce.
FinnishRatkaisemattomat riidat vaikuttavat kielteisesti liike-elämään.
Lingering disputes have a negative effect on the business community.
FinnishLisäksi komissio jätti mainitsematta riidat, joita on käynnissä aids-lääkkeiden patenteista Afrikassa.
The Commission has also been silent on the subject of the disputes over patents for AIDS drugs in Africa.
FinnishTämän vuoksi väärää soveltamista koskevat riidat ovat periaatteessa kansallisten tuomioistuinten asia.
Accordingly, disputes concerning incorrect application are, in principle, a matter for the national courts.
FinnishOlemme määränneet, että riidat ratkaistaan potilasasiamiehen välityksellä, vaikka muitakin vaihtoehtoja toki oli.
We have provided for dispute resolution via an ombudsman, although there were other options as well.
FinnishKuten tiedetään - ja minä tiedän sen aivan erityisesti -, rajat ylittävät riidat aiheuttavat joskus ylipääsemättömiä ongelmia.
We all know, myself in particular, that cross-border disputes sometime pose inextricable problems.
FinnishEuro-Välimeri-sopimuksia koskevat riidat on tähän mennessä pyritty ratkaisemaan ainoastaan diplomaattisin keinoin.
To date, the settlement of disputes arising from the Euro-Mediterranean agreements relied solely on diplomatic means.
FinnishEuro-Välimeri-sopimuksia koskevat riidat on tähän mennessä pyritty ratkaisemaan ainoastaan diplomaattisin keinoin.
To date, disputes arising from the Euro-Mediterranean agreements relied solely on diplomatic approaches for resolution.
FinnishEuro-Välimeri-sopimuksia koskevat riidat on tähän mennessä pyritty ratkaisemaan ainoastaan diplomaattisin keinoin.
To date, disputes arising from the Euro-Mediterranean agreements relied solely on diplomatic approaches for a resolution.
FinnishRatkaisemattomat riidat vaikuttavat kielteisesti sekä liike-elämään ja loppukäyttäjiin Välimeren molemmin puolin.
Lingering disputes have a negative effect on the business community and on end consumers on both shores of the Mediterranean.
FinnishRatkaisemattomat riidat vaikuttavat kielteisesti liike-elämään ja kuluttajiin Välimeren rannikon molemmin puolin.
Lingering disputes have a negative effect on the business community and on end consumers on both shores of the Mediterranean.
Finnish. - (PT) Euro-Välimeri-sopimuksia koskevat riidat on tähän mennessä pyritty ratkaisemaan ainoastaan diplomaattisin keinoin.
To date, disputes arising from the Euro-Mediterranean agreements relied solely on diplomatic approaches for resolution.
FinnishMaansisäiset riidat on siirrettävä syrjään pikaisesti ja Kreikan elvyttämiselle on saatava puoluerajat ylittävä tuki.
It is absolutely necessary and urgent that the domestic disputes are put aside and cross-party support achieved for the recovery of Greece.
FinnishMinusta sellaiset riidat, joita ei edes käydä siellä, missä niitä voidaan käydä, ovat hiukan epäilyttäviä, mutta se on vain minun mielipiteeni.
I have my own thoughts about a fight which is not even fought at the right forum, but this is my personal opinion.
FinnishLopuksi toivon, että komissio onnistuu vakuuttamaan jäsenvaltiot, jotta eri maiden hallintojen väliset riidat ratkeaisivat.
Finally, I hope that the Commission will be able to persuade the Member States to settle the differences between these administrations.
FinnishSe on täysin yhdenmukainen WTO: n hengen kanssa, sillä WTO: n säännöissä nimenomaan rohkaistaan sovittelemaan riidat monenkeskisesti.
It is entirely consistent with the spirit of the WTO whose rules expressly encourage settlement of differences through bilateral means.
FinnishEuro-Välimeri-sopimuksia koskevat riidat on tähän mennessä pyritty mahdollisuuksien mukaan ratkaisemaan ainoastaan diplomaattisin keinoin.
Until now, disputes arising from Euro-Mediterranean agreements have only been resolved, where possible, through diplomatic channels.
FinnishHaluaisin nyt korostaa, että juuri eurooppalainen ulottuvuus tarjoaa mahdollisuuden sivuuttaa vanhat riidat suvereeniudesta.
I should like to emphasise here that it is precisely the European dimension which provides the opportunity to transcend the old quarrel about sovereignty.