"riippumatta" English translation

FI

"riippumatta" in English

FI riippumatta
volume_up
{adjective}

riippumatta
Muista tuloista riippumatta talousarvio on rahoitettava yksinomaan omista varoista.
Irrespective of other income, the budget is to be financed solely from own resources.
Tämä pätee rodusta, uskonnosta tai kansallisuudesta riippumatta.
This applies overall, irrespective of race, religion or nationality.
Tuloksista riippumatta joka vuosi enemmän rahaa.
So we finance them; more money every year, irrespective of output.

Context sentences for "riippumatta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKiduttaminen tuntuu aivan samalta riippumatta siitä, minkälaisessa maassa olet.
It feels exactly the same to be tortured, whatever sort of country you are in.
FinnishTätä järjestelmää voidaan hoitaa riippumatta yhteisön lainsäädäntöprosessista.
This system can be operated independently of the Community's legislative process.
FinnishPääsyy tähän on tietenkin verivalmisteiden seulonta niiden alkuperästä riippumatta.
The key, of course, is the screening of blood products wherever they come from.
FinnishKäyttötavasta riippumatta Samsung ATIV Smart PC tuo kaiken sormiesi ulottuville.
Whatever you need, the Samsung ATIV Smart PC puts it all at your fingertips.
FinnishRiippumatta siitä, miten hyvä jokin asiakirja on, parantamisen varaa on aina.
No matter how good a paper is, it is and always will be capable of improvement.
FinnishTämä on suuri Euroopan hankkeemme, joka yhdistää meitä puoluerajoista riippumatta.
That is the great European project that brings us together across party boundaries.
FinnishNäkemykseni mukaan Kosovon tulevaisuus liittyy alueen asemasta riippumatta EU:hun.
I am of the opinion that, whatever its status, Kosovo’s future rests within the EU.
FinnishTässä tapauksessa edut ovat samat puolue- ja kansallisuusrajoista riippumatta.
In this case, we have common interests across party divides and national frontiers.
FinnishUskon, että tämä on, omista mielipiteistäni riippumatta, ratkaiseva tekstiviittaus.
I believe that, setting aside my opinions, this is the definitive textual reference.
FinnishKeskeistä tässä menettelyssä on se, että ratkaisu on aina sama ongelmasta riippumatta.
The central agenda is that whatever the problem, the solution is always the same.
FinnishJotkin toimielinuudistukset eivät voi odottaa, riippumatta siitä, laajentuuko EU vai ei.
There are institutional reforms that cannot wait, enlargement or no enlargement.
FinnishOlemme ryhmistä riippumatta yksimielisiä näistä tuen uusista painopisteistä.
These are new priorities for assistance that have the support of all groups.
FinnishVastustamme tämän toimielimen koko tarkoitusta, riippumatta siitä, kuka sitä johtaa.
We oppose the very purpose of this institution, whoever is in charge of it.
FinnishToivon meidän onnistuvan tässä talousarvion tarkasta suuruudesta riippumatta.
I hope we can do that, whatever the particular level of the budget may be.
FinnishMielipidekyselyt voivat toisinaan aiheuttaa närää kysymyksien laadusta riippumatta.
Opinion polls, whatever questions are put, can sometimes tend to make you feel queasy.
FinnishSe on oikeuksien takaamista henkilöille heidän aviosäädystään riippumatta.
These are rights that we give, independently of marital status, to a person.
FinnishKuluttajia suojaavat tietyt perussäännökset siitä riippumatta, missä EU-maassa he asuvat.
As a consumer, you are protected by basic laws no matter where you are in the EU:
FinnishNämä kaksi artiklaa on luettava yhdessä riippumatta siitä, miten ne yhdistetään.
These two articles, in whatever combination, have to be read together.
FinnishKuluttajalle kuuluu samanlainen suojelu puutteellisen tuotteen lajista riippumatta.
Consumers must enjoy the same protection, whatever the nature of the defective product.
FinnishMusiikin lisääminen diaesitykseen voi tilanteesta riippumatta parantaa sitä huomattavasti.
Adding music to a slide show can greatly enhance it, no matter what the occasion.