"riippuvaisuus" English translation

FI

"riippuvaisuus" in English

FI riippuvaisuus
volume_up
{noun}

riippuvaisuus (also: turvautuminen)

Context sentences for "riippuvaisuus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKöyhyys ja riippuvaisuus tuonnista ovat elintarvikepulan suurimmat syyt.
Poverty and dependence on imports are the main cause of food insecurity.
FinnishNiiden riippuvaisuus toisistaan on tänä päivänä valtavaa, joissain tapauksissa kyse on lähes henkiin jäämisestä.
Their mutual independence is now enormous, virtually a question of survival in many cases.
FinnishJäsenvaltioiden poliittinen riippuvaisuus on nimittäin suorassa yhteydessä verotusta koskevaan vapauteen.
The political dependency of the Member States depends in large part on their freedom in terms of tax.
FinnishHaitin nykyinen riippuvaisuus kansalaisjärjestöistä näkyy julkisissa peruspalveluissa, kuten terveydenhoito- ja koulutuspalveluissa.
Its current dependency on non-governmental organisations (NGOs) is seen at the level of basic public services such as health and education.
FinnishNaisten taloudellinen riippuvaisuus miehistä on yksi naisten passiivisuuden, alistuvaisuuden ja tietyssä mielessä myös väkivaltaan suostumisen syistä.
The economic dependence of women on men is one of the many reasons for women's passivity, submissiveness and also, in a certain sense, their consent to the phenomenon of violence.
FinnishErään myönnettävästi teoreettisen toteamuksen mukaan EU:n valtioiden riippuvaisuus ulkoisista energianlähteistä kasvaa 50 prosentista 70 prosenttiin seuraavan 20 vuoden aikana.
According to one admittedly platonic statement, the dependency of European countries on external energy sources will increase from 50 to 70% in the next twenty years.
FinnishToissapäivänä -lehdessä kirjoitettiin, että todellinen ongelma ei ole oletettu oikeuslaitoksen riippuvaisuus vaan päinvastoin se, että se on lähes kaikkien valvontakeinojen ulkopuolella.
The day before yesterday, the wrote: ‘The real problem is not the supposed dependence of the judiciary, but on the contrary its almost complete independence from all means of control.
FinnishMonien köyhien valtioiden huomattava riippuvaisuus maataloudesta ja kalastuksesta ja niiden heikko infrastruktuuri asettavat ne ilmastonmuutoksen vuoksi hyvin vaikeaan tilanteeseen.
The significant dependence of many of the poor countries on agriculture and fishing, and also their weak infrastructure, leave them in a very difficult situation when it comes to climate change.
FinnishUseimpien kehitysmaiden naisten arkipäivään kuuluvat köyhyys, luku- ja kirjoitustaidottomuus, taudit, työttömyys, itsenäisyyden puute, riippuvaisuus ja useimpien perusoikeuksien loukkaaminen.
Poverty, illiteracy, disease, unemployment, lack of autonomy, dependency, and the violation of the most fundamental rights, are a reality for the majority of women in the developing world.