"riippuvuussuhde" English translation

FI

"riippuvuussuhde" in English

FI riippuvuussuhde
volume_up
{noun}

riippuvuussuhde (also: vastaavuussuhde, korrelaatio)
Näiden kahden asian välillä on mielenkiintoinen riippuvuussuhde.
There is an interesting correlation.

Context sentences for "riippuvuussuhde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Finnishviitearvon asettamisen (rahan kysynnän vakaa riippuvuussuhde ja M3:lla edellytykset
a reference value (stable money demand relationship and leading indicator properties
FinnishToinen asia on keskinäinen riippuvuussuhde. Olemme tässä kaikki osallisina.
Second, interdependence: we are all in this together.
FinnishJuuri tämä riippuvuussuhde edellyttää, että EU osallistuu enemmän Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan.
It is precisely this dependent relationship that demands a greater European involvement in Belarus's civil society.
FinnishKuten on jo todettu, mielestäni Euroopan unionin ja Venäjän välillä vallitsee keskinäinen riippuvuussuhde.
There is, in my view, as has already been stated, a mutual interdependence between the European Union and Russia.
FinnishElinkeinojen ja valtion välinen tukiperusteinen riippuvuussuhde vaikeuttaa markkinoiden toimintaa.
An aid-based relationship of dependence between industry and government is an interference in the functioning of the market.
FinnishOn ilmeistä, että EU:n ja Venäjän välillä on molemminpuolinen mutta epäsymmetrinen riippuvuussuhde energiatoimitusten osalta.
Obviously, there exists a mutual but asymmetrical interdependence in energy supply between the EU and Russia.
FinnishKoska EU:n jäsenvaltioiden talouksien välillä vallitsee keskinäinen riippuvuussuhde, kriisi vaikuttaa haitallisesti jokaiseen talouteen.
In a context where European economies are mutually dependent, the adverse effects of the crisis affect every economy.
FinnishOlemassaolomme riippuvuussuhde ja yhteys muihin planeetan elämänmuotoihin on unohdettu, aliarvioitu ja sivuutettu.
The interdependency and interconnectedness of our existence with other forms of life on the planet is neglected, undervalued and played down.
Finnishkysynnän riippuvuussuhde on
FinnishMeidän on tunnustettava kansantalouksiemme riippuvuussuhde ja kansallisten politiikkojen ja varsinkin rahapolitiikan tehokkuuden rajallisuus.
We must recognize the interdependence of our economies and the limits to the effectiveness of national policies, particularly in monetary policy.
FinnishMeillä on vahva keskinäinen riippuvuussuhde, minkä vuoksi on olemassa joukko tärkeitä talous- ja energiakysymyksiin liittyviä etuja, mutta on myös maailmantilanteeseen liittyviä etuja.
Since we are so interdependent, there are all the important interests on the economic side and the energy side, but there are also interests on the world scene.
FinnishToimimme siitä näkökulmasta, että energiavarojen keskinäinen riippuvuussuhde on kaikkein tärkeintä ja se hyödyttää kaikkia: toimittajia, kauttakulkuvaltioita ja kuluttajia.
We work from the point of view that interdependence in energy supply is the most important thing and is beneficial for all - for suppliers, transit countries and consumers.