"rohkeus" English translation

FI

"rohkeus" in English

FI rohkeus
volume_up
{noun}

1. general

rohkeus (also: urheus, urhoollisuus)
Kreikan pyrkimykset ja rohkeus ansaitsevat selkeää ja määrätietoista tukea.
The efforts and courage of Greece deserve clear and resolute support.
Siksi tarvitsemme poliittista näkemystä, johon liittyy rohkeus kulkea eri suuntaan.
That is why we need a political vision with the courage to go in a different direction.
Näiden miesten ja naisten osoittama rohkeus ansaitsee kunnioituksemme.
The courage shown by these men and women is worthy of our admiration.
rohkeus
Jälleen kerran häneltä puuttui Sadatin rohkeus, ja hän romutti kaikki rauhantoiveet.
Once again, he lacked the bravery of President Anwar al-Sadat and dashed all our hopes.
Hän kyllä ymmärsi, mihin rohkeus voi johtaa.
He understood very well what bravery could lead to.
Meidän on omaksuttava rakentava lähestymistapa ja rohkaistava todellisia demokraatteja, joita monet meistä ovat tavanneet ja joiden rohkeus on tehnyt meihin suuren vaikutuksen.
We have to be constructive and encourage the genuine democrats, who many of us have met and we have been impressed by their bravery.
rohkeus (also: röyhkeys)
rohkeus (also: kantti)
volume_up
bottle {noun} [Brit.] [coll.]
rohkeus
rohkeus (also: luonteenlujuus, mielenlujuus)
volume_up
fortitude {noun} [form.]
rohkeus (also: ydin, sisu, sisälmykset, sisukset)
volume_up
gut {noun} (guts)
rohkeus (also: uskallus)
rohkeus (also: into, sydän, keskus, ydin)
volume_up
heart {noun}
Voin oikeastaan sanoa, että liikenne- ja matkailuvaliokunnan rohkeus on nähtävästi valunut hiekkaan.
So it seems evident that the Transport Committee has rather lost heart.
rohkeus (also: lujahermoisuus)
volume_up
mettle {noun}
volume_up
nerve {noun}
rohkeus (also: sisu)
volume_up
spunk {noun}

2. "usein seksuaalinen vihjailevuus"

rohkeus (also: uskaliaisuus)

3. colloquial

rohkeus (also: sisukkuus, sisu)
volume_up
grit {noun} [coll.]

Context sentences for "rohkeus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTässä ratkaisussa yhdistyvät rohkeus ja varovaisuus, ja pyydän kollegoiltani sille kannatusta.
It is a solution that combines boldness with caution and I ask all my fellow Members to support it.
FinnishNäyttää kuitenkin siltä, että komission rohkeus alkaa pettää tässä asiassa.
The Commission, though, is getting cold feet.
FinnishRohkeus taas on erinomainen ase syrjäytymistä, muukalaisvihaa ja ulkomaalaisten vieroksuntaa vastaan.
The lack of fear forms an extraordinary defence against exclusion, xenophobia, and the rejection of aliens.
FinnishToiseksi mielestäni puuttuu rohkeus.
Secondly, in my opinion, there is a lack of generosity.
FinnishTästä syystä meidän on suhtauduttava uudistuksiin rohkeasti, ja rohkeus merkitsee politiikan pelotonta toteuttamista.
As a result, we must be courageous in the face of the challenges, and being courageous means tackling a policy without any fear.
FinnishSomozan kansalliskaartille kuulunut tuhottu tankki jätettiin muistomerkiksi puistoon Managuaan, ja lapsen energia ja rohkeus muuttivat sen.
A destroyed tank belonging to Somoza's national guard was left as a monument in a park in Managua, and was transformed by the energy and spirit of a child.
FinnishJulkisen vallan on ehdottomasti omaksuttava paljon tehokkaampi rooli aktiivisten työmarkkinapolitiikkojen kehittämisessä, ja tietynlainen rohkeus olisi hyödyksi nykytilannetta tarkasteltaessa.
A much more determined effort by the authorities is called for to develop active policies on the labour market, and they should be prepared to take risks in dealing with the present situation.