"sata" English translation

FI

"sata" in English

EN

FI sata
volume_up
{numeral}

sata
Sata vuotta myöhemmin elämme uudessa rauhan, vapauden ja yhtenäisyyden Euroopassa.
A hundred years later we are living in a new Europe of peace, freedom and unity.
Keskimäärin sata ihmistä kuolee joka päivä ja yli kaksisataa haavoittuu.
On average, around one hundred people die every day and over two hundred are injured.
Sata vuotta sitten Euroopan väestö muodosti 15 prosenttia maailman väestöstä.
A hundred years ago the population of Europe represented 15% of the world's population.

Context sentences for "sata" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVuonna 1913, alle sata vuotta sitten, eläkeiäksi asetettiin Ruotsissa 67 vuotta.
In 1913, just short of 100 years ago, the pensionable age in Sweden was set at 67.
FinnishTähän mennessä Ranska on luvannut sijoittaa alueelleen melkein sata pakolaista.
To date, France has agreed to resettle almost 100 refugees on its territory.
FinnishHän vastasi: "Englannissa, koska siellä kaikki tapahtuu sata vuotta myöhemmin".
He replied, 'In England, because there everything happens 100 years later'.
FinnishTämä oikeus on valvoa, miten sata miljardia euroa käytettiin vuoden 2007 aikana.
This right is to control how over EUR 100 billion was spent during 2007.
FinnishAivan kuten sata vuotta sitten, Balkanin niemimaa on jälleen ruutitynnyri.
Just like 100 years ago, the Balkan Peninsula is sitting on a powder keg.
FinnishAikakauteen, jolloin 20. vuosisadan ensimmäisestä Euroopan sisällissodasta on sata vuotta.
To a time 100 years after the first horrible European civil war of the 20th century.
FinnishArvioidaan, että Alzheimerin taudin hoito maksaa vuodessa yli sata miljardia euroa.
It is estimated that it costs more than EUR 100 billion a year to treat Alzheimer's disease.
FinnishKaikkialla maailmassa naiset ovat taas lähtemässä kaduille, aivan kuten sata vuotta sitten.
Women the world over are again coming out onto the streets, just like 100 years ago.
FinnishJos mietitään vuotta 1908 sata vuotta sitten, Turkkia hallitsi sulttaani.
However, when you look back 100 years to 1908, a Sultan governed Turkey.
FinnishPk-yrityksissä on yli sata miljoonaa työpaikkaa, joten ne vaikuttavat talouskasvuun.
Providing over 100 million jobs, SMEs contribute to economic growth.
FinnishAlueella on nyt noin sata kansalaisjärjestöjen organisoimaa pakolaisleiriä.
There are now about 100 refugee camps organised by NGOs in the area.
FinnishSomalialaiset muodostavat 97 prosenttia väestöstä, ja melkein sata prosenttia tunnustaa islamia.
Somalians constitute 97% of the population, with almost 100% professing Islam.
FinnishItävallassa on viimeksi koettu vastaavanlainen tulvakatastrofi yli sata vuotta sitten.
The last time Austria experienced a flood disaster of this magnitude was over a century ago.
FinnishEsimerkiksi arvonlisäverosta meillä on yli sata erilaista säädöstä.
As regards value added tax, for example, we have more than 100 different regulations.
FinnishJoissain jäsenvaltioissa riippuvuus Venäjän kaasutoimituksista on jopa sata prosenttia.
Indeed, for some Member States, dependence on the gas supplied by Russia reaches about 100%.
FinnishOlipa eläke sata euroa tai tuhat euroa, kymmenen prosenttia otettiin pois.
Whether one's pension was EUR 100 or EUR 1 000, 10% was taken off.
FinnishTänään tulee kuluneeksi sata päivää Lissabonin sopimuksen voimaantulosta.
Today marks 100 days since the Treaty of Lisbon entered into force.
FinnishTullipalvelut käsittelevät yli sata miljoonaa tulliselvitystä.
The customs services deal with in excess of 100 million customs declarations.
FinnishJohdin omaa yritystäni 15 vuotta, ja minulla oli noin sata työntekijää.
I ran my own business for 15 years, and employed some 100 people.
FinnishKuten aivan oikeutetusti on korostettu, tämä selkkaus on itse asiassa jatkunut jo yli sata vuotta.
This conflict, as has been rightly emphasised, in fact has a history of over a century.