"siivota" English translation

FI

"siivota" in English

FI siivota
volume_up
[siivoan|siivonnut] {verb}

Jacques Santer lupasi siivota komissionsa; sen vuoksi hylkäsin epäluottamuslauseen.
Jacques Santer has promised to clean up his Commission, and that is why I rejected the motion of censure.
Microsoft Windows XP sisältää työkaluja, joiden avulla tietokone voidaan siivota ja sen suorituskyky palauttaa.
Microsoft Windows XP includes tools to clean up your computer and restore its performance.
Ehkäpä arvoisa jäsen voisi siivota nämä roskat.
Perhaps he could clean up the litter.
Sitten Brysselissä keksittiin malthusilainen keino siivota tuotantoa.
Then Brussels invented some Malthusian recipes to clear production.
Ensin pitäisi siivota omat nurkkamme!
They should start by clearing up their own back yards!
Eiköhän – Minun lienee parasta siivota vähän, muuten kompastun niihin.
I'd better clear these up out of the way; otherwise, I’m going to trip over them.
siivota (also: siistiä)
Koska me uskomme, meidän olisi yritettävä siivota ongelmat, joita olemme aiheuttaneet.
As we do, we should try and tidy up the problems that we have caused.
Esittelijä De Rossa kehottaa hyväksymään mietinnön viipymättä, jotta asetus N:o 1408/71 voidaan "siivota".
Mr De Rossa suggests that the report should be adopted without delay, so that Regulation 1408/71 can be tidied up.

Context sentences for "siivota" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishJos sinulla on ongelmia tietokoneesi kanssa, voit siivota tai palauttaa sen.
If you're having problems with your PC, you can try to restore, refresh or reset it.
FinnishKomissaari Fischlerin olisi pitänyt aikaisemmin siivota sotkut tallistaan.
Commissioner Fischler should simply have mucked out his Augean stable sooner.
FinnishEikö EU:n päättäjien, minut mukaan lukien, pitäisi ensin "siivota omat nurkkansa"?
Should those in power in Europe, including myself, not "put their own house in order" first?
FinnishTarvitset palautusasemaa, jos myöhemmin haluat siivota tietokoneesi tai palauttaa sen oletusasetukset.
You’ll need it if you want to refresh or reset your PC in the future.
FinnishParlamentin täytyy tehdä kaikki voitavansa osoittaakseen, että se haluaa tosissaan siivota sotkunsa.
Parliament must do everything within its powers to demonstrate that it is serious about eliminating waste.
FinnishHeidän tapansa siivota rantaa on hyvin erikoinen.
And they have a very strange way of cleaning up the beach.
FinnishKolmanneksi, parlamentin täytyy siivota omat nurkkansa.
Third, Parliament must put its own house in order.
FinnishEsittelijä De Rossa kehottaa hyväksymään mietinnön viipymättä, jotta asetus N:o 1408/71 voidaan "siivota".
Mr De Rossa suggests that the report should be adopted without delay, so that Regulation 1408/71 can be tidied up.
FinnishEU: n on aika siivota oma pesänsä, jotta se voisi sitä paremmin puuttua tupakankulutuksen laajoihin haittoihin.
It is time for the EU to put its own house in order, the better to tackle the pervasive ills of tobacco consumption.
FinnishEnsin pitäisi siivota omat nurkkamme!
They should start by clearing up their own back yards!
FinnishSen pitäisi kuitenkin ensin siivota omat nurkkansa.
It ought to put its own house in order.
FinnishOlen arvoisan komissaarin kanssa samaa mieltä siitä, että komission on aika siivota omat nurkkansa ilmastonmuutoksen osalta.
I agree with the Commissioner that it is time the Commission put its own house in order on climate change.
FinnishKomission olisi lahjonnan osalta ehkä paras siivota ensin oma pihansa, ennen kuin se jakaa ohjeita muille.
On the question of corruption the Commission might be well advised to put its own house in order first, before lecturing others.
FinnishHuonettani ei tarvitse siivota juuri nyt
I don't want the room to be cleaned right now.
FinnishEtusijalla on mielestäni rahoitus, ja unionin, joka sallii veroparatiisit alueellaan, pitäisi siivota oma pihansa.
The main front on which we need to fight is finance, and a Union which allows tax havens to flourish within its borders must put its own house in order.
Finnishsiivota lattiasta kattoon
FinnishJos haluamme, että meihin Euroopan unionissa suhtaudutaan vakavasti, kun edistämme korkeaa ihmisoikeusstandardia maailmassa, meidän täytyy ensiksi siivota omat nurkkamme.
If we in the European Union are to be taken seriously in promoting high standards of human rights in the world, we must make sure that our own house is in order.
FinnishEmme kuitenkaan saa unohtaa, että yli 85 prosenttia EU:n talousarviosta peräisin olevista rahoista käytetään jäsenvaltioissa ja että niiden täytyy ensin siivota omat nurkkansa.
But let us not forget that over 85% of the money that comes from the EU budget is spent within the Member States and they need to put their own house in order.
FinnishJos tietokoneesi ei toimi yhtä hyvin kuin aiemmin etkä tiedä siihen syytä, voit siivota tietokoneesi poistamatta yhtään henkilökohtaista tiedostoa tai muuttamatta asetuksia.
If your PC isn't performing as well as it once did, and you don't know why, you can refresh your PC without deleting any of your personal files or changing your settings.
FinnishSinun kannattaa myös siivota kiintolevysi säännöllisesti ja poistaa tilapäiset tiedostot, tyhjentää Roskakori ja hankkiutua eroon järjestelmätiedostoista, joita et enää tarvitse:
You should also make a habit of cleaning your hard disk to remove temporary files, emptying the Recycle Bin, and getting rid of system files you don't need any more: