"sujuvuus" English translation

FI

"sujuvuus" in English

EN
FI

sujuvuus {noun}

volume_up
sujuvuus

Context sentences for "sujuvuus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

FinnishMikäli haluamme yhden Euroopan ja yhdet markkinat, on myös taattava maksuliikenteen sujuvuus.
If we want a single Europe and a single market, there have to be guarantees for credit transfers.
FinnishMeidän on annettava pienemmille ajoneuvoille mahdollisuus ohituksiin, jotta liikenteen sujuvuus varmistuisi.
If we are to ensure traffic flow, we must make it possible for smaller vehicles to overtake.
FinnishMeidän asiamme ei ole huolehtia heistä, vaan turvata parlamentin työn ja täysistuntojen sujuvuus.
Our concern is not for them: it is for Parliament and the safeguarding of its work and its plenary sessions.
FinnishLiikenteen yleinen sujuvuus saattaa kärsiä, mutta viime kädessä tämä on turvallisuuden kannalta kaikkien edun mukaista.
The general flow may suffer, but ultimately this will be to everyone's benefit in security terms.
FinnishIlmaliikenteen sujuvuus ja sen turvallisuus riippuvat eittämättä ketjusta, jossa kaikki lenkit ovat välttämättömiä.
Obviously, the flow of air traffic and its safety are dependent on a chain, all the links of which are essential.
FinnishEU tukee näin ollen hyväksymiään tarkistuksia konkreettisilla sitoumuksilla, joilla varmistetaan prosessin sujuvuus.
The acceptance by the Union of the amendment is thus backed up by real commitments, which ensure the process works successfully.
FinnishKansan vapauttaminen ja maan toiminnan sujuvuus edellyttävät lisäksi taloudellista hyvinvointia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.
Economic well-being and social cohesion are essential conditions for the emancipation of a people and the smooth running of a country.
Finnish0:37 Ensimmäinen huomattava asia karttapalvelussa, on tarkentamisen ja liikuttamisen sujuvuus joka pohjautuu Seadragon-teknologiaan.
0:37 So, the first thing that you might notice about the mapping site is just the fluidity of the zooming and the panning, which, if you're familiar at all with Seadragon, that's where it comes from.
FinnishTullikoodeksi on konkreettinen väline, jolla varmistetaan rajat ylittävän kaupan sujuvuus, ja siinä on näin ollen otettava huomioon globalisoituvan talouden uuden haasteet.
The Customs Code is a practical instrument that ensures smooth trans-border trade, and it should therefore take into consideration the new challenges of a globalising economy.