FI surkea
volume_up
{noun}

1. colloquial

surkea (also: kamala)
volume_up
dismal {noun} [coll.]

Context sentences for "surkea" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKuten sanoin, odotan parempaa vastausta kuin se, jonka sain eilen ja joka oli surkea.
As I said, I shall expect a better answer than I got yesterday, which was dreadful.
FinnishSitä ei mainita käännöksessä, joka on todella surkea!
Low inflation is mentioned, but not in the translation, which is absolutely terrible!
FinnishYritys rikkoa jalkapalloliigan televisiointimonopoli on ollut täysin surkea esitys.
Trying to break up the TV monopoly over premiership football has been a complete dog’s breakfast.
FinnishKuten jo aiemmin todettiin, pakolaisten tilanne on edelleen surkea.
As has already been mentioned, the refugees' plight remains precarious.
FinnishKomissaarin puhe ja EU: n komission kanta on surkea.
The statement by the Commissioner and the position of the EU Commission are pitiful.
FinnishEnsinnäkin on järkyttävää, että vuosikymmenten jälkeen tilastoja koskeva tilanne on edelleen surkea.
Firstly, it is appalling that, after decades, we still have such a bad statistics situation.
FinnishEU: n historia tältä osin on surkea, ja sitä on parannettava.
The EU's track record on this is poor and needs to be improved.
FinnishHeidän surkea tilanteensa ei voi jäädä keneltäkään huomaamatta.
No one can fail to notice their tragic circumstances.
FinnishEttekö näin ollen katso, että Euroopan supervaltio on varsin surkea vastaus hyvään kysymykseen?
In these conditions, do you not think that the European superstate is a very poor response to a good question?
FinnishJotkut sanovat, että Amsterdamin käsikirjoitus on surkea.
Some say that the work of Amsterdam was worthless.
Finnish20 miljoonaa työtöntä ei ole hyvä luku, ja myös työpaikkojen luomisen luku on surkea Euroopan tasolla.
Twenty million unemployed is not a good record and the record of job creation is also lamentable at European level.
FinnishKöyhien kehitysmaiden asema on surkea.
The poor developing countries are in a grave state.
FinnishHerra Cornelissenin esittämään kysymykseen antamaanne vastaukseen sisältyvä perustelu oli, jos sallitte minun sanoa, varsin surkea.
The line of argument you used in answer to Mr Cornelissen's question was, if I may say so, quite unworthy.
FinnishEmme tässäkään tapauksessa saa menettää uskoamme vuoropuheluun, olipa maan nykyinen presidentti meistä kuinka surkea tahansa.
Here, too, no matter how unacceptable the country’s current President may be, we must not lose faith in dialogue.
FinnishHallinnollinen suoritus on surkea.
Administrative payments are in a pitiful state.
FinnishAsian tämänhetkinen tila on surkea.
The current status of this issue is pathetic.
FinnishPakolaisten ja kodittomien tila Itä-Zairessa on surkea, eikä kotiinpaluu suju ilman ongelmia.
The refugees and displaced persons in eastern Zaire are in an agonizing situation, and repatriation is still not taking place without difficulties.
FinnishYmmärrätte, että kaupungin tilanne on surkea - sen hävitys saa ainakin osittain ajattelemaan Hiroshimaa.
You understand that this is a miserable situation involving a city which - at least in part - is reminiscent of Hiroshima in terms of destruction.
FinnishSuomen kansa on tunnettu avoimuudestaan, mutta puheenjohtajakautenne on jo edennyt marraskuuhun ja tilanne on yhä surkea.
The Finnish nation is famous for its openness but so far we have reached November in your Presidency and this is still a disaster.
FinnishIlman avoimuutta ja ruohonjuuritason mahdollisuutta nostaa kanteita EY:n tuomioistuimessa EU:sta on kehittymässä surkea demokratia.
Without transparency and grass-roots access to the Court of Justice, the EU is developing into an apology for a democracy.