"suurenmoinen" English translation

FI

"suurenmoinen" in English

FI suurenmoinen
volume_up
{adjective}

suurenmoinen (also: mahtava, hieno, upea)
Arvoisa puhemies, meillä on teissä suurenmoinen parlamentin edustaja.
Mr President, you are a magnificent representative of what this House stands for.
Se on suurenmoinen saavutus, jota meidän on ylistettävä jatkossakin.
It is a magnificent achievement which we should continue to celebrate.
Tsunamiin annettu avustus oli suurenmoinen – osallistuin nimittäin asian hoitamiseen.
The response to the tsunami was magnificent – I was caught up in the middle of it.
suurenmoinen (also: mahtava, loistava, fantastinen)
volume_up
capital {adj.} [oldfsh.]
suurenmoinen (also: mahtava, ihana, upea, hyvännäköinen)
volume_up
gorgeous {adj.} [coll.]

Context sentences for "suurenmoinen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishNäiden jakaminen on suurenmoinen mahdollisuus, jota MEDIA Mundus vahvistaa.
To share those is a wonderful chance, which will be built up by MEDIA Mundus.
Finnish(EN) EMOTR on suurenmoinen aate, mutta valitettavasti se on liian joustamaton.
The EAGGF is a wonderful concept but, unfortunately, it is too inflexible.
FinnishOlemme todistamassa, miten suurenmoinen maa ja kansa kuristetaan hitaasti hengiltä.
We are witnessing the slow strangulation of a wonderful nation and a wonderful people.
FinnishHän on ollut suurenmoinen esittelijä, ja olemme saaneet erittäin myönteisen tuloksen.
She has been a brilliant rapporteur and we have got a very positive result.
FinnishSe on suurenmoinen esimerkki omille kansalaisillemme ja muulle maailmalle.
It is a marvellous example to our own citizens and to the rest of the world.
Finnish(DE) Mikäli suotte, haluaisin sanoa, että mielestäni hän oli ja on suurenmoinen nainen.
If you would allow me this comment, I think she was, and is, a great lady.
FinnishMielestäni Pakistan ja Intia ovat maita, joilla on suurenmoinen kulttuuri ja pitkät perinteet.
I believe Pakistan and India are countries with a high culture and long traditions.
FinnishIran on suurenmoinen maa, emmekä halua sen eristäytyvän kansainvälisestä yhteisöstä.
Iran is a great country and we do not want it to isolate itself from the international community.
FinnishTurkki on hieno maa, ja sillä on hieno kansa ja suurenmoinen kulttuuri.
Turkey is a great country, a great people and a major civilisation.
FinnishParlamenttimme on suurenmoinen, ja uskon, että me kaikki rakastamme sitä suuresti.
This Parliament is extraordinary, and I think that it will always have a special place in our hearts.
FinnishMuutoin olemme sitä mieltä, että mietintö on selontekona suurenmoinen.
Otherwise, we believe that this report is an excellent exposition.
FinnishEvansin tuki idealle ja hänen mietinnössään esiin tuomansa luottamus olivat suurenmoinen aloitus.
Mr Evans' support for the idea and the faith expressed in his report was a great start.
FinnishArvoisat komission jäsenet, saanen todeta, että olette mielestäni suurenmoinen parivaljakko.
If I may say so, Commissioners, I think you are a great double act.
FinnishMeidän pitäisi muistaa maan suurenmoinen kulttuuri ja historia.
We should take note of the great culture and history of this country.
FinnishOlen vilpittömästi sitä mieltä, että hän on loistava parlamentaarikko ja suurenmoinen asianajaja.
I truly believe that he is a great parliamentarian and a fine lawyer.
FinnishSe on suurenmoinen kulttuuri, joka on hyvin lähellä meitä.
This is a great civilisation and one that is closely related to our own.
FinnishKyseessä on suurenmoinen mietintö, jota pidän erityisen suuressa arvossa.
It is a wonderful report which I value very highly.
FinnishEnsiksikin virasto on suurenmoinen esimerkki toissijaisuudesta.
Firstly, the agency is a splendid example of subsidiarity.
FinnishHaluan myös ilmaista arvostukseni Kai Eidelle, jonka olen tuntenut jo kauan ja joka on suurenmoinen ihminen.
I can also praise Mr Kai Eide, whom I have known for many years, who is an excellent person.
FinnishSe on suurenmoinen aloite. Sallinette minun sanoa sen ääneen.
This is a great initiative, if you will allow me to say so.