"suurentaminen" English translation

FI

"suurentaminen" in English

volume_up
suurentaminen {noun}

FI suurentaminen
volume_up
{noun}

suurentaminen (also: laajennus, selvennys, laajentaminen)

Context sentences for "suurentaminen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishLisätietoja on ohjeaiheessa Näytön kohteiden suurentaminen Suurennuslasin avulla.
For more information, see Using Magnifier to see items on the screen.
FinnishLisätietoja on ohjeaiheessa Näytön tekstin suurentaminen tai pienentäminen.
For more information, see Make the text on your screen larger or smaller.
FinnishLisätietoja on ohjeaiheessa Näytön kohteiden suurentaminen Suurennuslasin avulla.
For more info, see Use Magnifier to see items on the screen.
FinnishLisätietoja suurennuslasin käyttämisestä on ohjeaiheessa Näytön kohteiden suurentaminen (suurennuslasi).
For information about how to use Magnifier, see Make items on the screen appear bigger (Magnifier).
FinnishLisätietoja suurennuslasin käyttämisestä on ohjeaiheessa Näytön kohteiden suurentaminen (suurennuslasi).
For more information about using Magnifier, see Make items on the screen appear bigger (Magnifier).
FinnishMinulle on selvää, että verkon silmäkoon suurentaminen tuo mukanaan lyhytaikaisia menetyksiä saaliin painossa.
I am aware that increasing the size of the mesh entails short-term losses as regards catch weight.
FinnishLisätietoja on ohjeaiheissa Näytön tekstin suurentaminen tai pienentäminen ja Näytön laadun parantamistapoja.
For more information, see Make the text on your screen larger or smaller and Ways to improve display quality.
FinnishNäytön tekstin suurentaminen tai pienentäminen
Make the text on your screen larger or smaller
FinnishIkkunoiden suurentaminen toimii samalla tavalla.
Maximizing windows works the same way.
FinnishKaikki nämä toimet, kuten sivusaalismäärien vähentäminen ja silmäkokojen suurentaminen, ovat osoituksena asian tärkeydestä.
All of which, like the setting of lower by-catch rates and larger mesh sizes, demonstrates the importance of this.
FinnishTavallisia käyttötarkoituksia ovat digikuvien muokkaaminen sekä taulukoiden, Word-asiakirjojen ja verkkosivujen kohteiden tarkasteleminen ja suurentaminen.
Typical applications include editing of digital photos as well as viewing and magnifying within spreadsheets, Word documents and Web pages.
FinnishAihe: Viinin esitislaus - kiintiöiden suurentaminen Komissio on antanut luvan 10 miljoonan hehtolitran esitislaukselle viinivuodelle 1999-2000.
Subject: Preventive distillation - increasing the quotas The Commission has opened preventive distillation at 10 million hectolitres for the 1999/2000 wine year.