"syödä" English translation

FI

"syödä" in English

FI syödä
volume_up
[syön|syönyt] {verb}

Voileipiä, virvoitusjuomia, makeisia ja välipaloja ei pidä syödä päivittäin, eikä liikkumattomuus ole hyväksi terveydelle.
Sandwiches and soft drinks, sweets and snacks should not be consumed every day and a sedentary lifestyle does nothing for your health.
Hyväksyn sen, että joillekin uskonnoille eläimen teurastustapa on erittäin tärkeä, jotta sen liha voidaan syödä.
I accept that some religions attach fundamental importance to the way in which an animal is slaughtered in order for its meat to be consumed.
Vastaavasti on tärkeää, että sallitut säteilytasot asetetaan niin, että kaikenikäisten ihmisten on turvallista syödä elintarvikkeita.
Similarly, it is essential that the levels of permitted radiation are set in a way that means food is safe to be consumed by people of all ages.
syödä (also: pupeltaa, safkata)
Euroopan on vihdoinkin alettava syödä elääkseen ja lakattava elämästä syödäkseen.
Eventually, Europe must learn to eat to live and stop living to eat.
Jos haluamme syödä tuoreita elintarvikkeita, niitä ei voida ensin lämpökäsitellä.
If we want to eat fresh produce, then it is impossible first to treat it thermally.
Jos haluan syödä terveellisesti, niin tarvitsen kuluttajana näitä tietoja.
If I am to eat healthily, then I, as a consumer, need this information.
4:28 So at this point, we've left the water, and now with this little creature -- we could bring up the volume a little bit -- and now we might try to eat.
Jos eläinten rehut ovat turvallisia, kuluttajat voivat turvallisin mielin syödä eläinkunnan tuotteita.
If animal feed is safe, then consumers feel safe when eating animal products.
Kristillisdemokraatit ja oikeistoliberaalit haluavat antaa kansalaistemme huomaamattaan syödä geneettisesti muunnettuja elintarvikkeita.
It is quite sickening to think that Christian Democrats and right-wing Liberals should want to feed our citizens GM food unwittingly.

Context sentences for "syödä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Finnish"Emmekö voisi määrätä, että sairastuneita eläimiä saa hoitaa, mutta ei syödä?"
"Couldn't we stipulate that animals which fall ill have to be treated but not eaten?"
FinnishHän antaa hanhien syödä mitä niitä huvittaa, ja hän sanoo: "Yleensä hanhet syövät 50 %.
He lets them take what they want and he says, "Usually, it's about 50 percent.
FinnishToivon, että luottamus meihin kasvaa ja ihmiset alkavat syödä taas enemmän lihaa.
I hope that we can rebuild confidence and that people will once more become great meat-eaters.
FinnishEmme aio syödä lapsiamme vaan ruokimme heitä tällä ehdotuksella.
We are not devouring our children; we are nourishing them with this proposal.
FinnishAikooko komissio syödä sanansa ja tehdä tämän tuottajan kananmunista kilpailukyvyttömiä?
Is the Commission going to renege and make his eggs uncompetitive?
FinnishJos vastustajan nappulat ovat peräkkäin, voit syödä useita nappuloita yhdellä siirrolla.
If your opponent's checkers are spaced properly, you can jump multiple pieces during a single move.
FinnishKeittokirjani halusin nimetä: "Ruokailua ilman muruja: Kuinka syödä tiskialtaan yllä."
And the title for my cookbook was going to be "Dining Without Crumbs: The Art of Eating Over the Sink."
FinnishMeidän on varmistettava julkisen politiikan avulla, että kaikilla on mahdollisuus syödä terveellistä ruokaa.
We must guarantee, through public policies, that everyone has access to healthy food.
FinnishEn ole niinkään varma siitä, haluaako herra Watts syödä päivällistä kanssani lisäkysymykseni jälkeen.
I am not so sure that Mr Watts is going to want to have dinner with me after my supplementary.
FinnishTavoitteena on syödä kaikki vastustajan nappulat tai asettaa hänet tilanteeseen, jossa hän ei voi enää tehdä siirtoa.
Capture all your opponent's checkers, or block all your opponent's legal moves.
FinnishYhdistyneessä kuningaskunnassa ei esimerkiksi syödä hevosenlihaa.
For example, horses are not eaten in the United Kingdom.
FinnishÄänestäjät kysyvät minulta, mitä kalaa on eettisesti oikein syödä.
Voters ask me: ‘How am I to be ethical in eating fish?’
FinnishSosiaalisten ongelmien kasvu voi syödä talouskasvun.
Economic growth can be gobbled up by the growth of social problems.
FinnishKyse on siitä, että joka päivä voi syödä, tehdä työtä, olla olemassa, lähettää lapsensa kouluun.
It is a matter of eating every day, of working, of existing and of being able to send their children to school.
FinnishNiiden annetaan syödä mitä tahansa ne haluavat.
And they are allowed to take whatever they want.
FinnishJos nappula on syötävissä, sinun on pakko syödä se.
If a jump is available, you must take it.
FinnishOlisin ennen kaikkea toivonut, että teidän ei ole pakko syödä lientä, jonka toiset ovat ehkä keittäneet kokoon teitä varten.
I wish above all that you had not had to take the blame for a policy possibly cooked up for you by others.
FinnishEhkä te myös paljastaisitte meille, missä teistä on mukava syödä hummereita, koska mainitsitte sen niin tyylikkäänä esimerkkinä.
Perhaps you would also let us know where you like eating lobster, as you use it as such an elegant example.
FinnishNe raastetaan omista talleistaan vieraisiin talleihin ja sijoitetaan kuljetusvälineeseen ilman, että ne voivat juoda tai syödä.
They are torn from their home stables, put into strange stalls, loaded onto transporters without food or water.
FinnishAnanaksen kohdalla se on melko samantekevää, koska sen kuorta ei syödä, mutta persikoiden kohdalla se olisi kohtuutonta.
Pineapples may not in fact matter, because the outer part is not eaten, but it would be quite unreasonable for peaches.