"takertua" English translation

FI

"takertua" in English

FI takertua
volume_up
{verb}

1. general

takertua (also: tarrautua, ripustautua)
Jaksoin toivoa kaikki nuo vuodet, jaksoin takertua elämään ja jaksoin kantaa ristiäni päivästä toiseen, koska tiesin olevani teidän sydämissänne.
If I kept hoping throughout those years, if I could cling on to life, if I could carry my cross day after day, it was because I knew I existed in your hearts.
Tehtävämme on helpottaa keskipitkän aikavälin rahoitussuunnittelua eikä takertua vuotuisuusperiaatteeseen, mikä tekisi pidemmän aikavälin kehitysyhteistyön mahdottomaksi.
The task is to facilitate medium-term financial planning and not cling to the principle of annuality, which would make longer-term development cooperation impossible.
Nyt, kun EKP on valmis luopumaan vanhakantaisista periaatteistaan, parlamentin ei ole mielestäni hyvä hetki takertua itsepäisesti omaan vanhakantaiseen talouspolitiikkaansa.
At a time when the ECB is ready to break free from its orthodoxy, now does not strike me as the right time for Parliament to cling stubbornly to its financial orthodoxy.
takertua
Jaksoin toivoa kaikki nuo vuodet, jaksoin takertua elämään ja jaksoin kantaa ristiäni päivästä toiseen, koska tiesin olevani teidän sydämissänne.
If I kept hoping throughout those years, if I could cling on to life, if I could carry my cross day after day, it was because I knew I existed in your hearts.
Tehtävämme on helpottaa keskipitkän aikavälin rahoitussuunnittelua eikä takertua vuotuisuusperiaatteeseen, mikä tekisi pidemmän aikavälin kehitysyhteistyön mahdottomaksi.
The task is to facilitate medium-term financial planning and not cling to the principle of annuality, which would make longer-term development cooperation impossible.
Nyt, kun EKP on valmis luopumaan vanhakantaisista periaatteistaan, parlamentin ei ole mielestäni hyvä hetki takertua itsepäisesti omaan vanhakantaiseen talouspolitiikkaansa.
At a time when the ECB is ready to break free from its orthodoxy, now does not strike me as the right time for Parliament to cling stubbornly to its financial orthodoxy.
takertua (also: liata, tahrata, saastuttaa, sotkeutua)
takertua (also: kietoutua, hammastua)
Sen vuoksi emme saa takertua tiukkaan kuvaan voitonjaon tarkoituksesta tai ahtaaseen eurooppalaiseen malliin.
We should not therefore stick to a rigid picture of what profit sharing means or a narrow European model.

2. technology

takertua

Context sentences for "takertua" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKriisiin ei saa takertua sääntöjen kiertämiseksi, heikentämiseksi tai jopa kumoamiseksi.
The crisis must not be seized upon to circumvent, weaken or even abolish the rules.
FinnishMielestäni ei pidäkään takertua tällaisiin hiuksenhienoihin eroihin.
I therefore believe in the need not to become entangled in subtleties of this kind.
FinnishMeidän ei pidä näin ollen takertua tilastoihin tai oikeudellisiin päätöksiin ja niistä vetäytymisiin.
We must not, therefore, get caught up in statistics or legal ins and outs.
FinnishNyt ei ole aika takertua menettelyä koskeviin kysymyksiin, joiden takia tämä aloite viivästyy.
This is no time for getting caught up in procedural questions that will put this initiative on hold.
FinnishTotean lopuksi, ettei meidän pitäisi takertua pelkästään Guantánamoon.
Finally, we should not be fixated on Guantánamo.
FinnishMeidän ei pidä nyt takertua pikkuseikkoihin.
We should not now get bogged down by small print.
FinnishEn halua takertua liikaa vesialaan.
I do not want to get too hung up on water.
FinnishNyt ei ole oikea hetki takertua pikkuasioihin, sillä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osuus on yhteisötasolla vielä kovin pieni.
Now is not the time to be petty. Europe's share of the common foreign and security policy is still very small.
FinnishEmme siis saa takertua nimiseikkaan, vaan meidän on tukeuduttava yleiseen mielipiteeseen, jotta parlamentti ja komissio voisivat taistella rinta rinnan.
Let us therefore look to public opinion, and forget name changing, so that Parliament and the Commission can fight side by side.