"tallentaa" English translation

FI

"tallentaa" in English

FI tallentaa
volume_up
[tallennan|tallentanut] {verb}

1. general

Valitse ikkuna, jonka haluat tallentaa.
Tap or click the window you want to capture.
Kun olet siepannut leikkeen, valitse Tallenna leike -painike.
After you capture a snip, tap or click the Save Snip button.
Tallenna kommentit ja muutokset yhteen tiedostoon
Capture comments and changes on one doc
Voit tallentaa sarjan painamalla RECORD-painiketta uudelleen.
To record the series, press the RECORD button again.
Verkkopelien pelaamisen aikana et ehkä voi tallentaa tai suorittaa makroja.
While playing online games, you may not be able to record or run macros.
Voit tallentaa televisio-ohjelman tai elokuvan, jota parhaillaan esitetään.
You can choose to record a TV show or movie that is currently airing.
Jos haluat tallentaa viestin, valitse Tiedosto-valikosta Tallenna.
To save a message, click the File menu, and then click Save.
Voit tallentaa tiedoston tietokoneesi oletuslataussijaintiin valitsemalla Tallenna.
Save the file on your PC in the default download location.
Tallennussijainti on sijainti, johon kirjastoon lisättävät kohteet on tapana tallentaa.
The save location is where the items you put in a library typically get saved.

2. IT

tallentaa (also: syöttää)
Näppäile toistoluettelon nimi käyttämällä numeronäppäimiä ja valitse sitten Tallenna.
Use the numeric keypad to enter a name for the playlist, and then click Save.
Kirjoita Tiedostonimi-ruutuun muistiinpanon tai mallin nimi ja valitse sitten Tallenna.
In the File name box, enter a name for your note or template, and then tap Save.
Kirjoita Tiedostonimi-ruutuun teeman nimi ja valitse sitten Tallenna.
In the File name box, enter a name for your theme, and then tap or click Save.

Context sentences for "tallentaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSuoria äänivirtoja, kuten radiolähetyksiä, ei voi tallentaa CD- tai DVD-levylle.
It is not possible to burn live streams, such as radio stations, to a CD or DVD.
FinnishAseta tietokoneeseen siirrettävä tietoväline, johon haluat tallentaa varmenteen.
Plug in or insert the removable media that you're using to store your certificate.
FinnishKiintolevy on osioitava ja alustettava, ennen kuin sille voi tallentaa tietoja.
A hard disk needs to be partitioned and formatted before you can store data on it.
FinnishToiminto tallentaa kaikki kuvaan edellisen tallennuksen jälkeen tehdyt muutokset.
This saves all of the changes you made to the picture since the last time you saved.
Finnishvideokamera, jolla voidaan tallentaa sisäiselle kiintolevylle tai muistikortille
A video camera that records to an internal hard drive or flash memory card
FinnishKansiot ovat kätevä tapa tallentaa ja järjestää tietokoneessa olevat tiedostot.
Folders are a convenient way to store and organize files on your computer.
FinnishJärjestelmän suojaus tallentaa myös aiemmat versiot tiedostoista, joita on muokattu.
System protection also saves previous versions of files that you've modified.
FinnishTähän kansioon voi tallentaa tiedostoja ja ohjelmia, jotka on ladattu Internetistä.
Use this folder to store files and programs that you download from the web.
FinnishVoit raahata tiedostoja levylle ja tallentaa ne kaikki levylle kerralla.
Enable you to drag files to the disc and then burn all the files to disc at once.
FinnishOvat käteviä jos haluat tallentaa suuren määrän tiedostoja, esimerkiksi musiikki-CD:n.
Are convenient if you want to burn a large collection of files, such as a music CD.
FinnishTietoja voi tallentaa levykeasemassa levykkeille, joita sanotaan myös disketeiksi.
Floppy disk drives store information on floppy disks, also called floppies or diskettes.
FinnishKun sinä tai ystäväsi teette muutoksia, SkyDrive tallentaa ne yhteen sijaintiin verkossa.
When you or your friends make changes, SkyDrive saves them online in one place.
FinnishVoit tallentaa useita erilaisia CD- ja DVD-levyjä Windows Media Centerissä.
You can burn many different types of CDs and DVDs in Windows Media Center.
FinnishOvat käteviä, jos tarvitsee tallentaa suuri määrän tiedostoja, esimerkiksi musiikki-CD:n.
Are convenient if you need to burn a large collection of files, such as a music CD.
FinnishCD- ja DVD-levyjä voi tallentaa monella eri tavalla Windows Media Centerissä.
There are many options available to you for burning CDs and DVDs in Windows Media Center.
FinnishValitse Muuta, jos haluat tallentaa kopioidut tiedostot toiseen kansioon tietokoneessa.
Click Change if you want to store ripped files in a different folder on your computer.
FinnishOngelmatilanteiden tallennin tallentaa vain oletusmäärän näyttöruutukuvia.
Problem Steps Recorder only records the default number of screen shots.
FinnishKun Videotila-painike on korostettuna, Kamera-sovellus tallentaa videota.
When the Video mode button is highlighted, the Camera app records video.
Finnish(Huomaa, että CD-RW-levy on tyhjennettävä, ennen kuin sille voidaan tallentaa uudelleen.)
(Note that erasing is required before you can burn to a CD-RW disc again.)
FinnishWindows tallentaa varmenteen kansioon, joka näkyy komentorivillä.
Windows will store the certificate in the directory shown at the command prompt.