"toimeenpaneva" English translation

FI

"toimeenpaneva" in English

FI toimeenpaneva
volume_up
{adjective}

toimeenpaneva (also: johtotason, liikkeenjohdollinen)
Jos sitä halutaan muuttaa, komissiosta tulee pelkkä toimeenpaneva elin.
An attempt to change this would mean turning the Commission into a merely executive body.
Kompromissiratkaisuna perustetaan lisäksi toimeenpaneva neuvosto, jossa on vain viisi jäsentä.
By way of compromise, an additional Executive Board is to be set up, with just five members.
Mahdollisuutta panna toimeenpaneva elin tilille on pidettävä myönteisenä.
A chance to hold the executive to account surely must be welcomed.
toimeenpaneva (also: toimeenpanollinen)

Context sentences for "toimeenpaneva" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishToimeenpaneva komissio on laatinut hyviä asiakirjoja ja järkeviä ehdotuksia.
The Commission has drawn up some good documents and some reasonable proposals.
FinnishOn kuitenkin korostettava, että ECHO ei ole toimeenpaneva organisaatio.
It must, however, be emphasised that ECHO is not an implementing organisation.
FinnishSe on pelkkä toimeenpaneva järjestö.
It is merely an organisation that delivers.
FinnishPahimmassa tapauksessa se johtaisi siihen, että EU: n toimeenpaneva komissio olisi toimintakyvytön puolen vuoden ajan.
At best, it may result in the EU having a lame-duck Commission for six months, a period in which there are more important things on the agenda.
FinnishToimeenpaneva komissio jätti toukokuussa 1995 ensimmäisen direktiiviehdotuksen oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia käsittelevälle valiokunnalle.
It was in May 1995 that the Commission submitted a first proposal for a directive to our Committee on Legal Affairs and Citizens' Rights.
FinnishMinusta tuntuu oikealta, että on pyydetty tarkistamaan myös arviointien heikkous, jotka toimeenpaneva komissio on aikanaan tehnyt eurooppalaisen riisin laadusta.
To my mind, one valid purpose of this request is to identify the weaknesses in the Commission's previous assessment of the quality of European rice.
FinnishMielestämme komissiolle on annettava takaisin sen alkuperäinen toimeenpaneva ja hallinnollinen rooli, eikä pidä yrittää antaa sille uusia tehtäviä, uusia lykkäyksiä, uusia valtuuksia.
The Commission should, in our view, be given back its original implementation and administration role, instead of trying to grant it new tasks, new prerogatives and new powers.