"totta kai" English translation

FI

"totta kai" in English

FI totta kai
volume_up
{adverb}

Totta kai, ilman muuta. Ei kuitenkaan tällaista hallitustenvälistä konferenssia.
Of course there must, but not this type of Intergovernmental Conference.
Totta kai vielä on epäselvyyksiä, jotka on tietenkin ehdottomasti selvitettävä.
Of course there are still grey areas that absolutely must be clarified.
Totta kai Euroopan unioni on läsnä kansainvälisen politiikan näyttämöllä.
Of course the European Union plays a role on the international stage.
Äänestin totta kai vastaan: minä olin se merkittävä poikkeus, johon kollegani Liz Lynne viittasi.
Certainly I voted against it; I was the notable exception referred to by my colleague Liz Lynne.
It is certainly the case that money is needed.
Euroopan unioni on totta kai pääasiallinen lahjoittaja, mutta yksittäisten valtioiden kanssa se voi toimia olennaisen tärkeässä roolissa.
The European Union is certainly the main donor but, together with the individual States, it has a key role to play in this respect.

Similar translations for "totta kai" in English

totta adjective
English
totta interjection
English
kai adverb

Context sentences for "totta kai" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTotta kai minäkin tiedän, että asia kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.
Obviously, I too know that this falls within the remit of the Member States.
FinnishTotta kai suhtaudun myönteisesti Kiinassa tapahtuvaan kehitykseen ja avautumiseen.
Naturally I am in favour of the development and opening-up of China.
FinnishDublin-asetusta voi totta kai parannella, mutta sen lisäksi on tehtävä paljon enemmän.
Dublin can indeed be perfected, but a great deal more needs to be done.
FinnishSillä on totta kai merkitystä, valitaanko parlamenttiin entistä useampia naisia tekemään päätöksiä.
Clearly, it is significant if more women come into this House to take decisions.
FinnishKun ongelmat ovat maailmanlaajuisia, totta kai niihin tarvitaan myös maailmanlaajuiset ratkaisut.
As the problems are global, obviously global solutions are what are needed.
FinnishTotta kai on myös alueita, joilla EU: n sisäinen yhteistyö luo lisäarvoa.
Nevertheless, there are obvious areas where collaboration at European level creates added value.
FinnishKoko kappaleen ensiesitys on 7. huhtikuuta (totta kai YouTubessa!)
The full piece premiered a few weeks later (yes, on YouTube!).
FinnishTotta kai EU:n on autettava yhdysvaltalaisia yhtiöitä hyödyntämään näitä rikkauksia ilman häiriöitä.
Obviously, the EU is required to help US concerns to exploit these riches without disruption.
FinnishVapaus Gilad Shalitille, totta kai, mutta myös Salah Hamourille.
Yes, freedom for Gilad Shalit, but also for Salah Hamouri!
FinnishVaaliuurnat takavarikoineen Nepalin sisäministeriön toiminta on totta kai täysin tuomittavaa.
Obviously, the behaviour of the Nepalese home ministry in confiscating ballot boxes is totally reprehensible.
FinnishKomission kirjaama tavoite uusiutuvien energialähteiden edistämisestä on totta kai kannatettava.
The recorded aim of the Commission with regard to the promotion of renewables obviously has to be supported.
FinnishYhteissijoitusyritykset ovat elintärkeä osa Euroopan ja totta kai myös Skotlannin sijoitusten hoidon alaa.
UCITS are a vital part of the European - and, yes, of the Scottish - investment management industry.
FinnishUnionia varten on totta kai olemassa suuria suunnitelmia.
We have a grand vision for Europe, let there be no doubt.
FinnishSe on omien etujemme - totta kai - mutta sitäkin enemmän Kiinan ja kiinalaisten etujen mukaista.
It is in our interests, but to an even greater extent it would be in the interest of China and its people too.
FinnishTotta kai lapsia pitää opettaa toimimaan yhdessä, mutta heidän täytyy oppia toimimaan myös yksin.
We need to be teaching kids to work together, for sure, but we also need to be teaching them how to work on their own.
FinnishJos hakkerit pääsevät Pentagonin tiedostoihin, niin totta kai he pääsevät myös sähköisiin kaupankäyntiverkkoihin.
If hackers can access Pentagon files, then obviously they can also access electronic commerce networks.
FinnishOlemme totta kai äänestäneet niitä tarkistuksia vastaan, joissa viitataan sopimukseen Euroopan perustuslaista.
We have definitely voted against all the amendments referring to the Treaty establishing a Constitution for Europe.
FinnishTotta kai me kaikki haluamme kasvua.
FinnishTotta kai, jäsen Barón Crespo.
FinnishTotta kai koolla on väliä.