"tottunut" English translation

FI

"tottunut" in English

EN

FI tottunut
volume_up
{adjective}

tottunut
volume_up
accustomed {adj.} [form.]
Maatalous ei ole EU:ssa tottunut toimimaan avoimen sektorin ehdoin.
Agriculture in the EU is not accustomed to working in accordance with the conditions of the open sector.
Moni on jo tottunut näihin viesteihin, ja osa on jopa kyllästynyt näkemään ja kuulemaan niitä.
Many people have become accustomed to these messages, and some are even tired of hearing and seeing them.
Espanja on valitettavasti tottunut terrorismin uhkaan, joka on varjostanut meitä jo usean vuoden ajan.
Spain has unfortunately become accustomed to the threat of terrorism.

Context sentences for "tottunut" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEn ole tottunut enempään.
I come from a parliament in which they gave me the ticket, I had never earned more.
FinnishParlamentti on tottunut siihen, että esityslistaan tehdään usein muutoksia.
We know from experience in this House that the agenda is very often changed.
FinnishLuulin, että olin jo tottunut, mutta Jenin oli pahempi kuin olin kuvitellut.
I thought I was immune, but Jenin was worse than I had imagined.
FinnishSe ei onnistu edes sellaiselta, joka on tottunut kanssakäymiseen uskonnollisten ääriryhmien kanssa.
Not even someone familiar with dealing with fundamentalists could manage that.
FinnishPysykäämme siinä, mihin kuluttaja on tottunut, pitäkäämme se mielessä.
Let us stick to what the consumer knows and write it on the label.
FinnishSe, miten käytät kahta näyttöä riippuu siitä, mitä teet tietokoneella ja miten olet tottunut työskentelemään.
How you use two monitors depends on what you do with your PC and how you like to work.
FinnishToisenlainen käytös hämmästyttää minua, sillä olen tottunut siihen, että käyttäydytte parlamentissa kohteliaasti.
I find any other behaviour surprising because your manners in this Parliament are normally very good.
FinnishTämä suuri henkinen itsetyydytys on mielestäni jatkoa sille, mihin Euroopan parlamentti on tottunut.
I think that this is just one more in a series of great exercises in mental masturbation, such as Parliament has been familiar with.
FinnishArvoisa puhemies, tosiasiassa en ole tottunut puhumaan neljää minuuttia, joten en tiedä, käytänkö aikaa kokonaan.
Madam President, in truth, I am unaccustomed to speaking for four minutes, so I don't know if I will be able to use them up.
FinnishNäin taitava ja tottunut komission jäsen tietysti toimiikin, mutta kiitos Teille, Neil Kinnock, siitä, mitä juuri sanoitte.
This is how a clever and experienced Commissioner obviously operates, but thank you, Neil Kinnock, for what you just said.
FinnishHäneltä en ole muuta tottunut odottamaankaan.
FinnishMikäli se, mitä hän sanoi, on totta, kuten se varmasti on totta, koska hän on tottunut puhumaan totta, tapahtuma on mielestäni vakava.
If what he said is true, as I am sure it is since he is a truthful man, then I consider that this is a very serious incident.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, olen tottunut tämänkaltaisiin väitteisiin, joiden mukaan maan hallituksen arvosteleminen tarkoittaa sen kansalaisten arvostelemista.
Mr President, I am familiar with this kind of argument, which states that if you criticise a government, you criticise its people.
FinnishKomission jäsen Kovács lienee tottunut verotuspaineisiin, sillä hänhän joutui pari vuotta sitten äänestämään rekisteröintiveron puolesta Unkarissa.
I do believe that Mr Kovács may also be familiar with fiscal pressure; after all, he had to vote for the registration tax in Hungary a couple of years ago.
FinnishTe puhutte hyvin selvää kieltä, mikä todella miellyttää minua suuresti; te ette ole tottunut tähän teknokraattien käyttämään kieleen ja pyydän, että ette sitä opettelisikaan.
You speak in a very straightforward way that I really like; you have not adopted this technocrats' German, and please do not do so.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, olen tottunut kuulemaan monenlaista Hans-Peter Martinin suusta, mutta minun on esitettävä vastalauseeni ilmaisulle ”raukkamainen syytös”.
(DE) Mr President, I have learned to put up with a lot from Mr Martin in this House, but I must protest against the description 'cowardly report'.
FinnishVaikka olenkin uusien maksuvälineiden melko tottunut käyttäjä ja vaikka usein hoidan maksuni Internetin välityksellä, minulle on edelleenkin epäselvää, koskeeko suositus tätä.
Although I am a very experienced user of the new means of payment, and although I often make my payments by Internet, it is still unclear to me whether this recommendation is about that.