"typistää" English translation

FI

"typistää" in English

FI typistää
volume_up
{verb}

1. general

typistää
typistää (also: leikata, kylvää, nyhtää)
typistää (also: lyhentää, katkaista)

2. "eläimen häntä"

3. literature

typistää (also: supistaa)

4. botany

typistää

Context sentences for "typistää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEi ole mitään hyötyä yrittää typistää keskustelua, kuten mietinnössä nyt tehdään.
There is no point in seeking to curtail the debate, as the report is trying to do.
FinnishHyvä jäsen Özdemir, identiteettiä ei voi typistää kristillisyyteen tai islamiin.
That identity, Mr Özdemir, cannot be reduced to Christianity or Islam.
FinnishTransatlanttisia suhteita ei voida kuitenkaan typistää pelkkiin viisumeihin ja kaupankäyntiin.
Transatlantic relations, however, cannot be narrowed down to just visas and trade.
FinnishEn halua suinkaan typistää keskustelua vaan haluan varmistaa, että sääntöjämme noudatetaan.
I am in no way trying to cut short the debate, but I must ensure that our Rules are respected.
FinnishKurdikysymystä ei voida typistää pelkästään sosiaaliseksi kysymykseksi.
The Kurdish issue cannot be reduced solely to a social matter.
FinnishTästä syystä uudistusta ei pidä typistää kouralliseksi yksityiskohtia tai koskemaan harvoja kansallisia etuja.
It is for that reason that this reform must not be reduced to a handful of details or a few national interests.
FinnishTurvallisuusstrategiaa ei pidä typistää koskemaan pelkkiä sotilaallisia näkökohtia: tämä strategia on ennen kaikkea poliittinen käsite, joka kattaa paljon muutakin.
The Security Strategy is primarily a political concept, and as such transcends military considerations.
FinnishMikä tärkeintä, kriisiä ei voida ratkaista uskottelemalla, että Eurooppa voidaan typistää taloussopimuksiksi tai suuriksi markkinoiksi.
Above all, you will not resolve this crisis by giving the impression that Europe can be limited to economic agreements or to one large market.
FinnishEsittelijä Evansin ehdotus yhteisistä vähimmäisvaatimuksista - niin kuin hän niitä nimittää - typistää tämän periaatteen liialliseksi sallivuudeksi, jota ei voida hyväksyä.
Mr Evans' proposal to establish a common minimum standard - as he calls it - actually invalidates this principle by making it too permissive.
FinnishPääministeri Ahern on todennäköisesti oikeassa todetessaan, että on parempi parannella perustuslakisopimusta lisäämällä siihen palasia kuin typistää sitä pelkäksi rangaksi.
Prime Minister Ahern is probably right in saying that it is better to improve the Constitution by adding bits to it rather than by reducing it to its bare bones.