"vaihtuminen" English translation

FI

"vaihtuminen" in English

EN

FI vaihtuminen
volume_up
{noun}

vaihtuminen (also: korvike, sijainen, varaosa)

Context sentences for "vaihtuminen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishAuttaako vallan vaihtuminen Irakissa saamaan al-Qaidan terroristit oikeuden eteen?
Will a regime change in Iraq help bring to justice Al-Qaeda terrorists?
FinnishVielä ei ole selvää, mihin hallituksen vaihtuminen johtaa.
It is still not clear where the change of government will lead.
FinnishPresidentin vaihtuminen Venäjällä tarjoaa myös uuden mahdollisuuden esittää tiukempia vetoomuksia hänen vakuuttamisekseen.
A new president in Russia also presents a new opportunity for us to make a firmer appeal to convince him of this.
FinnishNämä tiedothan eivät liity tiettyihin ajanjaksoihin, ja siksi vuosituhannen vaihtuminen ei voi vaikuttaa niihin millään tavalla.
The data are not linked to particular time intervals and will therefore not be affected by the millennium bug.
FinnishNäyttää varmalta, että hallituksen vaihtuminen ei vaikuta Unkarin strategiseen tavoitteeseen liittyä Euroopan unioniin.
It seems certain that the change of government will not affect Hungary's strategic objective of joining the European Union.
FinnishEuroopan unioni pyrkii tekemään kaikkensa tämän puutteen poistamiseksi, koska vuosisadan vaihtuminen on ongelma.
The European Union will have to pull out all the stops to get rid of this shortage against the background of the millennium issue.
FinnishVoimme havaita, että parlamentin jäsenen Bertel Haarderin vaihtuminen ministeri Bertel Haarderiksi ei ollut erityisen hyvä vaihto.
It is plain that, in exchanging MEP Bertel Haarder for Mr Haarder the Minister, we did not get a particularly good deal.
FinnishOlen vakaasti sitä mieltä, että menneisyyden tapahtumat on kohdattava, jotta vuonna 1989 alkanut hallinnon vaihtuminen saataisiin päätökseen.
It is my conviction that, for the regime change begun there in 1989 to be complete, the events of the past must be confronted.
FinnishToisaalta meillä on kovan linjan mies Herman Van Rompuy, joka on tehnyt selväksi, että tämän Libyan seikkailun tavoitteena on hallinnon vaihtuminen.
On the other hand, we have got hard man Herman Van Rompuy, who has made it clear that regime change is the aim of this Libyan adventure.
FinnishTyöntekijöiden jatkuva vaihtuminen on ongelmallista monella tasolla, ja meidän on muistettava, että olemme ihmisiä emmekä pieniä rattaita talouselämän koneistossa.
A constant turnover is problematic on many levels and we have to remember that we are human beings, not cogs in an economic wheel.
FinnishArvoisa puhemies, nopeutenne äänestyksissä on tunnettua, mutta ainakin kun kyseessä on komission ja mietinnön vaihtuminen, niin we request your indulgence.
Mr President, your speed on votes is well known, but at least when there is a change of Commissioner and a change of report we request your indulgence.
FinnishOttaen huomioon vuosituhannen vaihtuminen, meille kaikille tekisi hyvää eurooppalainen tuulahdus tai peräti myrsky nykyisten ilmatilaongelmien ratkaisemisessa.
Looking ahead to the millennium, I think it would do us good to have a European wind or even gale behind us to impel us to resolve the airspace problems.