"du bist meine erste richtige grosse Liebe" translation into Chinese

DE

"du bist meine erste richtige grosse Liebe" in Chinese

DE du bist meine erste richtige grosse Liebe
volume_up
[proverb]

du bist meine erste richtige grosse Liebe
volume_up
你是我的第一个真正的大爱 [nǐshìwǒdedìyīgèzhēnzhèngdedà'ài] [prov.]

Similar translations for "du bist meine erste richtige grosse Liebe" in Chinese

Du
sein
Chinese
meinen
erste
erst
richtig
groß
Liebe noun
Chinese
Liebe
lieben
Größe noun
Größe
Chinese