"<umg> j-n ausquetschen" translation into Chinese

DE

"<umg> j-n ausquetschen" in Chinese

CN

DE <umg> j-n ausquetschen
volume_up

<umg> j-n ausquetschen (also: <geh> j-n scharf verhören)
volume_up
逼问 [bīwèn] {vb}

Similar translations for "&lt;umg&gt; j-n ausquetschen" in Chinese

GT
N noun
Chinese
Ausquetschen noun
Chinese
ausquetschen verb
Chinese