"mm Höhe über Boden" translation into Chinese

DE

"mm Höhe über Boden" in Chinese

DE mm Höhe über Boden
volume_up

mm Höhe über Boden
volume_up
mm地面以上 [mm dìmiànyǐshàng]

Similar translations for "mm Höhe über Boden" in Chinese

Höhe noun
Höhe
Chinese
über
Chinese
Boden noun