"Abstand" translation into Polish

DE

"Abstand" in Polish

DE Abstand
volume_up
{masculine}

Abstand (also: Zwischenraum, Spanne)
In der Regel sind drei Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen zu verabreichen.
Pomiędzy kolejnymi trzema dawkami należy zachować odstęp co najmniej 4 tygodni.
Zwischen den Dosissteigerungen wird ein Abstand von mindestens ein bis zwei Wochen empfohlen.
Należy zachować odstęp co najmniej jednego do dwóch tygodni przed kolejnym zwiększeniem dawki.
Die Patienten sollten immer denselben zeitlichen Abstand zwischen der Dosiseinnahme und den Mahlzeiten einhalten.
Pacjenci powinni zawsze zachowywać ten sam odstęp czasu pomiędzy posiłkami a przyjęciem leku.
In den Informationen zum Gerät sollte der richtige Abstand angegeben sein.
Prawidłowa odległość powinna być określona w informacjach dołączonych do urządzenia.
Fische bleiben also gern nah beieinander, ungefähr eine Körperlänge Abstand.
Ryby lubią być blisko siebie, na odległość długości ciała.
Der Abstand zwischen jeder Marke auf der Skala beträgt 20 Einheiten.
Odległość między kreskami wskaźnika odpowiada około 20 jednostkom.

Context sentences for "Abstand" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanFocetria wird in zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen verabreicht.
Preparat Focetria jest podawany w dwóch dawkach w odstępie co najmniej trzech tygodni.
GermanEine zweite Impfdosis sollte im Abstand von mindestens drei Wochen verabreicht werden.
Drugą dawkę szczepionki należy podać co najmniej trzy tygodnie po pierwszej dawce.
GermanRotarix wird in zwei Dosen im Abstand von mindestens vier Wochen verabreicht.
Rotarix podaje się w dwóch dawkach w odstępie co najmniej czterech tygodni.
GermanWenn die Einnahme zusammen mit bzw. in kurzem zeitlichen Abstand zu einer eiweißreichen
U niektórych pacjentów lek Stalevo może być źle wchłaniany, jeżeli przyjmuje się go
GermanDie Berichterstattung findet in den ersten 3 Monaten der Pandemie im Abstand von 2 Wochen
W pierwszych 3 miesiącach pandemii raporty muszą być przedkładane co dwa tygodnie.
GermanIdealerweise sollte Cetrotide 0,25 mg im Abstand von jeweils 24 Stunden verabreicht werden.
Prawidłowo, Cetrotide 0, 25 mg powinien być podawany w odstępach 24- godzinnych.
GermanDer zeitliche Abstand zwischen zwei Injektionen sollte nicht kürzer als 1 Monat sein.
Przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami nie powinny być krótsze niż 1 miesiąc.
GermanRapilysin wird in Form von zwei Injektionen im Abstand von 30 Minuten gegeben.
Rapilysin podaje się w dwóch wstrzyknięciach, z 30- minutową przerwą.
GermanDie zwei Dosen sollten in einem Abstand von etwa 12 Stunden eingenommen werden.
Należy przyjmować dwie dawki, zachowując około 12 godzin przerwy pomiędzy ich przyjmowaniem.
GermanUnd dann muss man sicherstellen, dass dieser Abstand innerhalb akzeptabler Schranken ist.
Chcemy też mieć pewność, że te odstępy mieszczą się w określonych granicach.
GermanAlle Kinder erhielten zwei Dosen Ambirix im Abstand von sechs Monaten.
Wszystkie dzieci otrzymały dwie dawki preparatu Ambirix w odstępie sześciu miesięcy.
GermanZweimalige Impfung mit je einer Impfstoffdosis pro Schwein im Abstand von 4 gA
Szczepienie podstawowe: wstrzykiwać każdej świni jedną dawkę szczepionki, po 4 tygodniach gA
GermanAls Chemiker möchte ich vielleicht von generellen Begriffen Abstand nehmen.
Na przykład ja, jako chemik, chcę się trzymać z dala od ogólników; interesują mnie konkrety.
GermanZwei Injektionen im Abstand von einem Monat, gefolgt von einer dritten Injektion 6 Monate
dwie dawki szczepionki podawane są w odstępie jednego miesiąca, a następnie trzecia dawka
GermanEin Abstand von mindestens 4 Wochen zwischen den einzelnen Dosen sollte eingehalten werden.
Należy zachować przerwy między dawkami wynoszące przynajmniej 4 tygodnie.
GermanVerringern oder erhöhen Sie den Abstand von Ihrem Computer etwas.
Spróbuj przenieść urządzenie bliżej komputera lub trochę je od niego oddalić.
GermanDrei Injektionen im Abstand von je einem Monat, gefolgt von einer vierten Injektion 1 Jahr
trzy dawki szczepionki podawane są w odstępie jednego miesiąca, a następnie czwarta dawka
GermanIhr Kind wird drei Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erhalten.
Dziecko otrzyma 3 dawki szczepionki RotaTeq w odstępach przynajmniej czterotygodniowych.
GermanWenden Sie die Creme zweimal täglich im Abstand von mindestens 8 Stunden an.
Stosowa dwa razy dziennie, w co najmniej o miogodzinnym odst pie.
GermanSie werden gebeten, zweimal im Abstand von einer Woche in die Klinik zu kommen:
Pacjent złoży dwie wizyty w szpitalu w odstępie tygodniowym.