"beitragen" translation into Polish

DE

"beitragen" in Polish

DE beitragen
volume_up
[beitragend|beigetragen] {verb}

beitragen
volume_up
przyczynić się {r. v.} (do czegoś)
Ebenfalls zur Zytotoxizität von Cytarabin könnte der Einbau in die DNA und RNA beitragen.
Wbudowanie w DNA i RNA może również przyczynić się do toksyczności cytarabiny.
Ein flimmernder Monitor kann zu einer Überanstrengung der Augen und zu Kopfschmerzen beitragen.
Migotający monitor może przyczynić się do zmęczenia oczu i bólów głowy.
przyczynić się do czegoś drobnym datkiem
wnosić swój udział
Man trifft sie oft in nicht eingeschränkten sozialen Systemen, wo Menschen soviel oder so wenig beitragen können, wie sie wollen, das ist oft das, was Sie erhalten, OK?
Pojawia się to niejednokrotnie w niekontrolowanych systemach społecznych, w których pozwala się ludziom wnosić tyle ile chcą.

Context sentences for "beitragen" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanEine Verringerung des peripheren Gefäßwiderstands könnte zu diesem Effekt beitragen.
Do tego efektu może przyczyniać się zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego.
GermanZusätzlich beobachtete Mutationen, die zur Resistenz beitragen könnten, waren:
Dodatkowymi zaobserwowanymi mutacjami, które mogą wpływać na oporność, były:
GermanThymanax kann auch dazu beitragen, die Schlafmuster des Patienten zu normalisieren.
Preparat Thymanax może również pomagać w przeciwdziałaniu zaburzeniom snu.
GermanValdoxan kann auch dazu beitragen, die Schlafmuster des Patienten zu normalisieren.
Preparat Valdoxan może również pomagać w przeciwdziałaniu zaburzeniom snu.
GermanAndere Mechanismen könnten ebenfalls zur zytotoxischen Wirkung von Nelarabin beitragen.
Inne mechanizmy mogą przyczyniać się do cytotoksycznego działania nelarabiny.
GermanHierzu könnte auch eine bessere Abstimmung der Wirtschaftspolitik beitragen.
Polepszona koordynacja polityki gospodarczej mogłaby sprzyjać temu celowi.
GermanPräzise Meta-Beschreibungen können dazu beitragen, Ihre Klickrate zu verbessern.
Precyzyjne opisy w metatagach mogą poprawić klikalność Twoich stron.
GermanDies kann dazu beitragen, dass der Patient seine Behandlung aufrechterhält.
Może to ułatwić pacjentom ścisłe przestrzeganie zasad przyjmowania leku.
GermanDies wird dazu beitragen, die Unannehmlichkeiten an der Einstichstelle zu reduzieren.
Takie postępowanie pomoże zmniejszyć dyskomfort w miejscu wstrzyknięcia.
GermanLangfristig wird dies aber zur Verringerung des Bevölkerungswachstums beitragen.
Jednak dalekosiężnym skutkiem będzie zmniejszenie wzrostu ludności.
GermanDennoch ist es unwahrscheinlich, dass diese Metabolite zu den klinischen Effekten beitragen.
Jednakże wystąpienie działań klinicznych tych metabolitów jest mało prawdopodobne.
Germandie dazu beitragen zu verhindern, dass ohne Ihr Wissen Spyware installiert wird.
w celu ochrony przed instalacją programów szpiegujących odbywającą się bez wiedzy użytkownika.
GermanJede dieser Wirkungen oder deren Summe kann zur therapeutischen Wirksamkeit von Interferon beitragen.
Każdy z tych mechanizmów może składać się na działanie terapeutyczne interferonu.
GermanDies wird dazu beitragen, die Unannehmlichkeiten an der Einstichstelle zu reduzieren.
Należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką, jeżeli n
GermanDieser Modus kann dazu beitragen, grundlegende Windows-Dateien als Problemursache auszuschließen.
Ten tryb pomaga wykluczyć problem z podstawowymi plikami systemu Windows.
GermanJede dieser Wirkungen oder deren Summe kann zur therapeutischen Wirksamkeit von Interferon beitragen.
Każdy z tych mechanizmów może składać się na działanie terapeutyczne interferonu. be
GermanJede dieser Wirkungen oder deren Summe kann zur therapeutischen Wirksamkeit von Interferon beitragen.
na pobudzenie aktywności cytotoksycznej limfocytów w stosunku do komórek docelowych.
GermanJede dieser Wirkungen oder deren Summe kann zur therapeutischen Wirksamkeit von Interferon beitragen.
do pobudzenie aktywności cytotoksycznej limfocytów w stosunku do komórek docelowych.
GermanKolostrum enthält Antikörper, die dazu beitragen, die Kälber vor bestimmten Infektionen zu schützen.
Siara zawiera przeciwciała, które pomagają chronić cielęta przed pewnymi zakażeniami.
GermanDies kann dazu beitragen, das Fortschreiten des multiplen Myeloms zu verlangsamen.
Może to pomóc w spowolnieniu postępu szpiczaka mnogiego.