"beitragen zu" translation into Polish

DE

"beitragen zu" in Polish

DE beitragen zu
volume_up
{verb}

beitragen zu
volume_up
przyczyniać się do {r. v.} (czegoś)

Similar translations for "beitragen zu" in Polish

beitragen verb
Beitrag noun
zu adjective
zu adverb
Polish
zu preposition
Polish
zu conjunction

Context sentences for "beitragen zu" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanInternet Explorer kann dazu beitragen, Sie vor Phishingversuchen zu schützen.
Program Internet Explorer może pomóc w ochronie przed próbami wyłudzenia takich danych.
GermanPräzise Meta-Beschreibungen können dazu beitragen, Ihre Klickrate zu verbessern.
Precyzyjne opisy w metatagach mogą poprawić klikalność Twoich stron.
Germandie dazu beitragen zu verhindern, dass ohne Ihr Wissen Spyware installiert wird.
w celu ochrony przed instalacją programów szpiegujących odbywającą się bez wiedzy użytkownika.
GermanEin flimmernder Monitor kann zu einer Überanstrengung der Augen und zu Kopfschmerzen beitragen.
Migotający monitor może przyczynić się do zmęczenia oczu i bólów głowy.
GermanMein Arbeit soll dazu beitragen, diese Beziehung neu zu erfinden und sie physikalisch nachzubauen.
Swoją pracę rozumiem więc jako próbę odtworzenia tych powiązań i ich fizycznej odbudowy.
GermanMein Arbeit soll dazu beitragen, diese Beziehung neu zu erfinden und sie physikalisch nachzubauen.
Ten schemat pokazuje, z czym mamy do czynienia w zakresie budynków.
GermanDie Wissenschaftler, die zu EOL beitragen, geben Antwort auf folgende Frage: „Was können wir von diesem Organismus lernen?
Naukowcy pracujący dla EOL odpowiadają na pytanie: "Czego uczy nas ten organizm?”
GermanEs geht um Leute, die ihren Teil dazu beitragen, um ein bisschen zu erstellen, so dass alles miteinander verbunden wird.
To ludzie robiący coś samemu, żeby dorzucić mały fragmencik, a wszystko jest ze sobą połączone.
GermanWir alle können dazu beitragen, diese Community zu schützen.
Wszyscy jesteśmy opiekunami tej społeczności.
GermanSchrittweises Anheben der Ritonavir-Dosis zu Beginn der Behandlung kann dazu beitragen, die Verträglichkeit zu verbessern.
Stopniowe zwiększanie dawki rytonawiru w początkowym okresie leczenia może przyczynić się do poprawy tolerancji leku.
GermanDie Windows-Firewall oder jedes andere Firewallprogramm kann dazu beitragen, Sie vor Sicherheitsbedrohungen zu warnen.
Zapora systemu Windows lub dowolny inny program pełniący funkcję zapory mogą ostrzegać przed zagrożeniami bezpieczeństwa.
Germansein Scherflein zu etw beitragen
przyczynić się do czegoś drobnym datkiem
GermanEin gutes Beispiel hierfür sind wissenschaftliche Forschungsprogramme, die entscheidend dazu beitragen, Europas weltweite Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
Dobrym przykładem są tu programy badań naukowych, niezbędne do utrzymania konkurencyjności Europy.
GermanIn höheren Dosen kann es dazu beitragen, Störungen des Immunsystems zu regulieren und die Immunantwort zu modulieren.
W wyższych dawkach może on pomóc w skorygowaniu nieprawidłowego działania układu odpornościowego i modulowaniu odpowiedzi immunologicznej.
GermanUmfassende Reformen an den Güter- und Arbeitsmärkten wie auch im Finanzsektor werden dazu beitragen, ein nachhaltiges Wachstum zu fördern.
W tym celu potrzebne są kompleksowe reformy rynków produktów i pracy oraz sektora finansowego, które pomogą w zapewnieniu trwałego wzrostu.
GermanVerschließen des Tränenkanals oder sanftes Schließen des Augenlids nach der Anwendung kann dazu beitragen, diesen Effekt zu vermindern (siehe auch Abschnitt 4.2).
Zatkanie kanału nosowo- łzowego lub delikatne zamknięcie powieki po zakropleniu może pomóc w zmniejszeniu częstości występowania tego działania niepożądanego (patrz punkt 4. 2).