"empfindlich" translation into Polish

DE

"empfindlich" in Polish

DE empfindlich
volume_up
{adjective}

volume_up
wrażliwy {adj. m}
Der Impfstamm ist empfindlich gegenüber Penicillinen, Tetrazyklinen, Makroliden und Lincomycin.
Szczep szczepionkowy jest wrażliwy na penicyliny, tetracykliny makrolidy i linkomycynę.
Kaninchen waren gegenüber intravenöser Verabreichung von Tacrolimus besonders empfindlich und
Wykazano, że króliki były szczególnie wrażliwe na dożylne podanie takrolimusu.
Die folgenden Organismen wurden als mäßig empfindlich eingestuft:
50/ 64 Drobnoustroje średnio wrażliwe na działanie difloksacyny to:
empfindlich (also: zart, feinfühlig, diskret, knifflig)
volume_up
delikatny {adj. m}
Es ist ein auf Güte und Vertrauen basierendes System, und das macht es auch sehr empfindlich und verletzlich.
Jest to system oparty na uprzejmości i zaufaniu, co sprawia również, że jest on kruchy i delikatny.
Sie sind einfach sehr, sehr empfindlich.
Są po prostu tak bardzo delikatne.
Korallen sind sehr empfindliche Organismen.
Koralowce to bardzo delikatne organizmy.
empfindlich (also: feinfühlig, sensibel, empfindsam, zärtlich)
volume_up
czuły {adj. m}
Alternative Testverfahren sind nicht empfindlich genug.
Alternatywne metody oznaczania nie są dostatecznie czułe.
Weil dieses Gerät viel empfindlicher ist.
Ponieważ jest to znacznie bardziej czułe badanie.
Eine dosisabhängige Verminderung der Leukozyten- und Thrombozytenzahl scheint ein empfindlicher Indikator für Toxizität zu sein.
Wydaje się, że czułym wskaźnikiem toksyczności może być zależne od dawki zmniejszenie liczby leukocytów i płytek.
empfindlich (also: knifflig, kniffelig, sensibel, erregbar)
volume_up
drażliwy {adj. m}
empfindlich (also: zimperlich, überempfindlich)
empfindlich (also: schmerzlich, spürbar)
volume_up
dotkliwy {adj. m}
empfindlich (also: lästig, unerträglich, unausstehlich)
empfindlich (also: überempfindlich, übersensibel)
Aber die Brücken, die wir sahen, die sich öffneten und schlossen – ich bin leicht empfindlich – doch einmal sah ich ein Foto von einem American Football-Spieler, der nach einem Ball tauchte.
Ale mosty, które widzieliśmy, które się otwierały i zamykały -- Jestem lekko przeczulony -- ale kiedyś zobaczyłem fotografię piłkarza który dawał nura za piłką.

Context sentences for "empfindlich" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanWährend dieser Woche können Ihre Augen gegen helles Licht sehr empfindlich sein.
W pierwszym tygodniu oczy mogą być bardzo wrażliwe na działanie światła.
GermanLiteratur sensibilisiert, empfindlich für Menschen für ihre Träume und ihre Ideen."
Literatura uwrażliwia, uwrażliwia na ludzi, na ich marzenia i na ich idee.”
GermanLiteratur sensibilisiert, empfindlich für Menschen für ihre Träume und ihre Ideen."
Literatura uwrażliwia, uwrażliwia na ludzi, na ich marzenia i na ich idee.
GermanH. influenza und M. catarrhalis ≤ 0,5µg/ml für empfindlich, > 0,5µg/ml für resistent.
H. influenzae i M. catarrhalis ≤ 0, 5µg/ ml wrażliwe, > 0, 5µg/ ml oporne.
GermanKaninchen waren gegenüber intravenöser Verabreichung von Tacrolimus besonders empfindlich und
Wykazano, że króliki były szczególnie wrażliwe na dożylne podanie takrolimusu.
GermanIsolate, die diese Mutationen enthalten, bleiben gegenüber Stavudin empfindlich.
Izolaty zawierające te mutacje pozostają wrażliwe na stawudynę.
GermanDie folgenden Organismen wurden getestet und in vitro als empfindlich gegenüber Difloxacin eingestuft:
Potwierdzono in vitro wrażliwość na difloksacynę następujących drobnoustrojów:
GermanNochmals, sollten Sie empfindlich sein, sehen Sie besser nicht hin.
Jeszcze raz, jeśli jesteście nadwrażliwi, nie chcecie tego oglądać.
GermanDie folgenden Organismen wurden als mäßig empfindlich eingestuft:
50/ 64 Drobnoustroje średnio wrażliwe na działanie difloksacyny to:
GermanEnterobacteriaceae: ≤ 0,5µg/ml für empfindlich, > 1µg/ml für resistent;
Enterobacteriaceae: ≤ 0, 5µg/ ml wrażliwe, > 1µg/ ml oporne;
German14/67 Die folgenden Organismen wurden als mäßig empfindlich eingestuft:
Drobnoustroje średnio wrażliwe na działanie difloksacyny to:
GermanBei Patienten, die gegenüber Latex empfindlich sind, kann dieses zu schweren allergischen Reaktionen führen.
Może on powodować ciężkie reakcje alergiczne u pacjentów wrażliwych na lateks.
GermanBei Patienten, die gegenüber Latex empfindlich sind, kann dieses zu schweren allergischen Reaktionen führen.
Może to powodować ciężkie reakcje alergiczne u pacjentów wrażliwych na lateks.
German. ≤ 1µg/ml für empfindlich, > 1µg/ml für resistent;
Staphylococcus spp. ≤ 1µg/ ml wrażliwe, > 1µg/ ml oporne;
GermanZur Behandlung von Infektionen, verursacht durch Organismen, die empfindlich auf eine Kombination
Zakażenia dróg oddechowych wywołane przez Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae.
Germanug Hilfe eines Hauttests feststellen kann, wie empfindlich Sie gegenüber Lachs-Calcitonin sind.
sz określenia wrażliwości pacjenta na kalcytoninę łososiową.
German. ≤ 0,5µg/ml für empfindlich, > 1µg/ml für resistent;
Pseudomonas spp. ≤ 0, 5µg/ ml wrażliwe, > 1µg/ ml oporne;
GermanDie folgenden Organismen wurden als mäßig empfindlich eingestuft:
Drobnoustroje średnio wrażliwe na działanie difloksacyny to:
German. ≤ 1µg/ml für empfindlich, > 1µg/ml für resistent;
Acinetobacter spp. ≤ 1µg/ ml wrażliwe, > 1µg/ ml oporne;
GermanS. pneumonia ≤ 0,125µg/ml für empfindlich, > 2µg/ml für resistent;
S. pneumoniae ≤ 0, 125µg/ ml wrażliwe, > 2µg/ ml oporne;