"Icandra" translation into Polish

DE

"Icandra" in Polish

See the example sentences for the use of "Icandra" in context.

Context sentences for "Icandra" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanEs wurden keine therapeutischen klinischen Studien mit Icandra durchgeführt.
Nie przeprowadzono badań klinicznych nad leczniczym podawaniem produktu Icandra.
GermanDie Anwendung von Icandra bei Patienten im Alter über 75 Jahren wird nicht empfohlen.
Stosowania preparatu Icandra nie zaleca się u pacjentów powyżej 75 roku życia.
GermanEs liegen keine hinreichenden Daten für die Anwendung von Icandra bei Schwangeren vor.
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Icandra u kobiet w ciąży.
GermanIcandra 50 mg/850 mg Filmtabletten Vildagliptin/Metforminhydrochlorid
Icandra 50 mg/ 850 mg tabletki powlekane wildagliptyna/ metforminy chlorowodorek
GermanIcandra 50 mg/1000 mg Filmtabletten Vildagliptin/Metforminhydrochlorid
Icandra 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane wildagliptyna/ metforminy chlorowodorek
GermanIcandra 50 mg/850 mg Filmtabletten Icandra 50 mg/1000 mg Filmtabletten
Icandra 50 mg/ 850 mg tabletki powlekane Icandra 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane
GermanJede Icandra 50 mg/850 mg Filmtablette enthält 50 mg Vildagliptin und 850 mg
Każda tabletka powlekana leku Icandra 50 mg/ 850 mg zawiera 50 mg wildagliptyny i 850 mg
GermanJede Icandra 50 mg/1000 mg Filmtablette enthält 50 mg Vildagliptin und 1000 mg
Każda tabletka powlekana leku Icandra 50 mg/ 1000 mg zawiera 50 mg wildagliptyny i 1000 mg
GermanIhr Arzt wird Ihnen genau sagen, welche Dosis an Icandra Sie einnehmen sollen.
Lekarz ustali dokładnie dawkę leku Icandra, którą należy przyjmować.
GermanIcandra enthält zwei Wirkstoffe, die Vildagliptin und Metformin heißen.
Lek Icandra zawiera dwie substancje czynne – wildagliptynę i metforminę.
GermanEs wurden keine Wechselwirkungsstudien für Icandra durchgeführt.
Nie przeprowadzono oficjalnych badań dotyczących interakcji z lekiem Icandra.
GermanAus diesem Grund wird die Anwendung von Icandra in dieser Patientengruppe nicht empfohlen.
Dlatego stosowanie produktu Icandra w tej populacji nie jest zalecane.
GermanIcandra wird zur Behandlung von Patienten mit Typ-2-Diabetes angewendet.
Lek Icandra jest stosowany w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 2.
GermanNahrung hat keinen Einfluss auf Umfang und Geschwindigkeit der Resorption von Vildagliptin aus Icandra.
Pokarm nie wpływa na zakres i tempo wchłaniania wildagliptyny z produktu Icandra.
GermanBestandteile von Icandra sind (aufgeführt in Abschnitt 6).
którykolwiek z pozostałych składników leku Icandra (wymienionych w punkcie 6).
GermanIcandra enthält zwei Wirkstoffe, die einen unterschiedlichen Wirkmechanismus besitzen.
Preparat Icandra zawiera dwie substancje czynne, które charakteryzują się innym mechanizmem działania.
GermanIcandra wird zur Behandlung des Typ-2-Diabetes (nicht insulinabhängiger Diabetes mellitus) angewendet.
Preparat Icandra stosuje się w leczeniu cukrzycy typu 2 (cukrzycy insulinoniezależnej).
GermanWelchen Nutzen hat Icandra in diesen Studien gezeigt?
Jakie korzyści ze stosowania preparatu Icandra zaobserwowano w badaniach?
GermanNehmen Sie Icandra immer genau nach Anweisung des Arztes ein.
Należy zawsze stosować lek Icandra zgodnie z zaleceniami lekarza.
GermanIcandra wurde an Patienten über 75 Jahren nicht untersucht.
Produkt Icandra nie był badany u pacjentów w wieku powyżej 75 lat.

Other dictionary words

German
  • Icandra

Search for more words in the English-Indonesian dictionary.