"ich will" translation into Polish

DE

"ich will" in Polish

See the example sentences for the use of "ich will" in context.

Similar translations for "ich will" in Polish

Ich noun
Polish
ich pronoun
Polish
wollen adjective
Polish
wollen verb

Context sentences for "ich will" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanUnd ich will nicht zusehen, wie sie ins nächste Jahrhundert übernommen wird.
Myślę, że było by lepiej gdybyśmy zachęcali wielkie, twórcze umysły do życia.
GermanJetzt können Leute sagen, "Ich will genau das und das und das", und man kann es falten.
Można teraz powiedzieć: chcę dokładnie to i to, a ty możesz po prostu to złożyć.
GermanWenn ich die Rückseite anschauen will, kann ich es umdrehen und von hinten anschauen.
Możemy odwrócić ciało i przyjrzeć się im od tyłu. i przyjrzeć się im od tyłu.
GermanUnd ich will Ihnen erzählen, wie wir in der Lage waren aus diesem Code Schlau zu werden.
Chcę opowiedzieć wam, w jaki sposób byliśmy w stanie wyciągnąć sens z tego kodu.
GermanIch will, dass du mich berühmt machst. ~~~ Ich will, dass du mir Einfluss gibst.”
I brzmi to jak najbardziej egoistyczna prośba jaką można uczynić w czasie modlenia się.
GermanAber eine Sache will ich mitteilen, weil es dem, was seine Heiligkeit sagte ähnlich ist.
Ale jedno chciałam powiedzieć, gdyż przypomina mi to słowa Jego Świątobliwości.
GermanWK: Ja, ich will noch eines bauen -- um Wasser zu pumpen und die Pflanzen zu bewässern.
WK: Tak, chcę zbudować następny... ~~~ Żeby pompował wodę i nawadniał rośliny.
GermanIch will hier betonen, ja, dass soziale Strukturen politische Grenzen überschreiten kann.
Chcę podkreślić, że struktura społeczna może wykraczać poza granice polityczne.
GermanUnd ich will hier nicht beurteilen, ob das gut ist. Es ist einfach eine Tatsache.
I nie mówię, że się z tego powodu cieszę, ale coś w tym jest, prawda?
GermanEine andere Anwendug, die ich Ihnen zeigen will – das ist wieder in unserem Labor.
Pokażę inne zastosowanie robotów, jesteśmy znów w naszym laboratorium.
GermanIch will also von dort weitermachen, denn ich hatte nämlich nur 18 Minuten.
Chciałbym rozpocząć od tego miejsca ponieważ pozostało mi tylko 18 minut.
GermanIch will damit nicht sagen, dass etwas falsch zu machen bedeutet, kreativ zu sein.
I nie chodzi mi o to, że mylić się znaczy to samo, co być kreatywnym.
GermanAber nun werden Sie wahrscheinlich fragen, wie ich eine Sanddüne befestigen will?
Pewnie już się zastanawiacie, jak zamierzam zestalić wydmę piaskową?
GermanWas ich machen will, ist der Welt zu zeigen, dass die kleinen Dinge die größten sein können.
To, co chciałem zrobić, to pokazać światu, że małe rzeczy mogą być największe.
GermanWas ich ihnen hier vorstellen will, nenne ich Staatenbildung, Tag um Tag.
To, co chcę wam zaprezentować, nazywam budowaniem państwa dzień po dniu.
GermanZum Abschluss will ich Ihnen zeigen, was passiert, wenn man Afrika in ein Piano steckt.
Zakończę stwierdzeniem, że takie rzeczy dzieją się, gdy włożymy Afrykę do fortepianu, OK?
GermanNicht dass es in der Zelle rumsitzt und denkt: " ich will kopiert werde...."
Nie znaczy to, że siedzi w komórce i kombinuje "Chcę się skopiować".
GermanIch will sagen, dass wir uns nur aufeinander verlassen können, wenn wir uns vernetzen können.
Jedyny sposób, w jaki możemy na sobie polegać, to komunikowanie się ze sobą.
GermanIch meine, man will den Grund hören, aber man möchte es nicht nachvollziehen können.
To znaczy, chcesz usłyszeć przyczynę, ale nie chcesz mieć możliwości odniesienia się do niej.
GermanAls ich begann sie zu unterrichten, sagte ich: das will ich beruflich machen.
Kiedy zacząłem je uczyć, powiedziałem: "Pozwólcie, że zacznę to robić w sposób profesjonalny."

Other dictionary words

German
  • ich will

In the English-Romanian dictionary you will find more translations.