"ich will dass" translation into Polish

DE

"ich will dass" in Polish

See the example sentences for the use of "ich will dass" in context.

Similar translations for "ich will dass" in Polish

Ich noun
Polish
ich pronoun
Polish
wollen adjective
Polish
wollen verb
daß conjunction
Polish
dass conjunction
da adverb
da conjunction

Context sentences for "ich will dass" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanIch will, dass du mich berühmt machst. ~~~ Ich will, dass du mir Einfluss gibst.”
I brzmi to jak najbardziej egoistyczna prośba jaką można uczynić w czasie modlenia się.
GermanAber wenn ich will, dass sie meine rechte Hand sehen, dann sehe ich sie auch an.
Ale gdybym chciał, żebyście spojrzeli na moją prawą rękę, to sam również bym na nią spojrzał, widzicie.
GermanDas klingt ungefährt so: “Gott, ich will, dass du mich berühmt machst.”
Brzmi jakby mówił: "Boże, chce być uczynił mnie sławnym".
GermanUnd ich will, dass wir uns fragen, wie Ambrogio Lorenzetti das Bild malen, wenn er es heute malen würde.
Chciałabym się was zapytać co namalowałby Lorenzetti gdyby ten obraz powstał w naszych czasach.
GermanMag sein, dass eins brutto, das andere netto war – aber ich will, dass alle Zahlen zusammen Sinn ergeben.
OK, raz mogło chodzić o zysk brutto, a potem o netto, ale ja muszę widzieć że te liczby mają sens.
GermanIch will, dass sie nach dem Spielen eine ganze Welt erschaffen haben, mit der sie jetzt interagieren.
Chcę, żeby gracze stworzyli cały świat, w którym żyją.
GermanIch will, dass du den Ruhm meines Namens in aller Welt verbreitest.
Chcę byś rozszerzył sławę mojego imienia na wszystkie krainy, chcę być dał mi siłę, chcę być uczynił mnie sławnym.
GermanIch will, dass wir unseren Feind identifizieren können.
Robię to, byśmy zrozumieli, z czym mamy do czynienia.
GermanIch will, dass er einfach versteht, was passiert, wenn sie hierbleibt.
chciałem, by coś mi o sobie zdradził.
GermanIch will, dass die Spieler diese Welt erbauen, mittels ihrer Vorstellungskraft, und diese dann von ihnen möglichst schmerzlos extrahieren.
Chcę, żeby gracze tworzyli świat w wyobraźni, a potem bez wysiłku przenieśli go w świat gry.
GermanEr sagt: "Ich will, dass du mich berühmt machst.
Mówi: "Chcę być uczynił mnie sławnym.
GermanIch will, dass du mir Macht gibst.
GermanJetzt bin ich gekommen und habe ihn gefunden und ich will mein Rezept zurück und ich will, dass alle aufhören, Chop Suey zu kochen oder mich für die Rechte zu bezahlen, um dasselbe zu tun."
Teraz go odnalazł i chce przepis z powrotem, a także, żeby zaprzestano robienia chop suey albo zapłacono mu za prawa do potrawy.
German. ~~~ Aber ich will, dass Sie auch mit Ihren Augen denjenigen farbigen Ball verfolgen, den zu verfolgen ich Sie bitte.
Zrobicie to samo co przed chwilą, ale uzyjecie do tego samego także swoich oczu śledząc wzrokiem piłeczkę, którą Wam wskażę.

Other dictionary words

German
  • ich will dass

In the English-Esperanto dictionary you will find more translations.