"ich wuerde gerne" translation into Polish

DE

"ich wuerde gerne" in Polish

See the example sentences for the use of "ich wuerde gerne" in context.

Similar translations for "ich wuerde gerne" in Polish

Ich noun
Polish
ich pronoun
Polish
Würde noun
werden verb
gerne adverb
gern adverb

Context sentences for "ich wuerde gerne" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanIch würde gerne einige dieser Annahmen und die damit assoziierten Probleme ansprechen.
Chciałabym opowiedzieć o niektórych założeniach i związanych z nimi problemach.
GermanNun, ich würde gerne damit enden, Ihnen die kurze Geschichte von Avelile zu erzählen.
Chciałabym zakończyć opowieścią o Avelile. ~~~ opowieścią o Avelile.
GermanIch würde gerne die Urheber vorstellen, Alex und Daniel, die dieses Video gedreht haben.
Chciałbym przedstawić Alexa i Daniela, którzy stworzyli to nagranie.
GermanIch würde gerne ziemlich genau das gleiche machen, wie letztes Mal; also ein unbeschwertes Thema auswählen.
Chciałbym zrobić mniej więcej tak jak ostatnim razem czyli wybrać lekki temat.
GermanIch würde gerne mit euch einige Teile dieses Gespräches teilen.
Chciałbym podzielić się z wami fragmentami rozmowy, od której rozpoczęła się nasza współpraca.
GermanIch würde gerne AdSense für Videos und AdSense für Spiele implementieren.
Jak rozpocząć implementację AdSense dla wideo i gier?
GermanIch denke, ich mache es noch mal genauso, ich würde gerne - damit ich weiß, wo sie ist.
Chyba zrobię to tak samo. ~~~ Wiem, gdzie jest.
GermanIch würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
GermanIch würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
GermanIch würde gerne mit Ihnen über den ersten Tag des Friedens sprechen."
Chciałbym porozmawiać o pierwszym dniu pokoju.
GermanIch würde gerne mit einem kleinen Experiment anfangen.
Na początku chciałbym jednak przeprowadzić mały eksperyment.
GermanIch würde gerne einen Termin für eine Vorsorgeuntersuchung haben.
Chciałabym umówić się na badanie profilaktyczne.
GermanIch – ich würde gerne eine Geschichte erzählen.
Chciałabym -- jest jedna historia, o której chciałabym wspomnieć.
GermanIch würde gerne schließen, indem ich bei TED meinen Anspruch anmelde: Ich habe vor, diese Expedition zu leiten.
Chciałbym zakończyć, składając tutaj na scenie pewna obietnicę.
GermanIch würde gerne einen Termin für eine Vorsorgeuntersuchung haben.
Chciałbym umówić się na badanie profilaktyczne.
GermanIch würde gerne darüber sprechen, wo die Wissenslücke ist.
Chcę powiedzieć o tym, gdzie jeszcze brakuje wiedzy.
GermanAber ich würde gerne etwas Zucker in meinem grünen Tee haben."
Ale ja chciałabym trochę cukru w mojej herbacie.
GermanIch würde gerne schließen, indem ich bei TED meinen Anspruch anmelde: Ich habe vor, diese Expedition zu leiten.
Chciałbym zakończyć, składając tutaj na scenie pewna obietnicę. ~~~ Zamierzam kierować tą ekspedycją.
GermanIch würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
GermanIch würde gerne sehen, dass es Richtlinien gibt, wie man heilige Texte interpretiert, diese Texte werden missbraucht.
Chciałabym -- żeby dawała wskazówki jak interpretować święte księgi, bo te teksty są niecnie wykorzystywane.

Other dictionary words

German
  • ich wuerde gerne

Search for more words in the English-Hindi dictionary.