"im Rahmen der" translation into Polish

DE

"im Rahmen der" in Polish

See the example sentences for the use of "im Rahmen der" in context.

Similar translations for "im Rahmen der" in Polish

im preposition
Polish
IM noun
Rahmen noun
der article
der pronoun
Polish

Context sentences for "im Rahmen der" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanErhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik,
zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa,
GermanBei einer Hämodialyse-Behandlung können sich im Rahmen der Besserung Ihrer Anämie
zablokowanie przewodów dializatora (zwiększenie liczby czerwonych krwinek).
GermanSonderbestimmungen im Rahmen der Strukturfonds in Finnland und Schweden
Szczególne postanowienia dotyczące funduszy strukturalnych w Finlandii i Szwecji
GermanIm Rahmen der Schengen-Zusammenarbeit von den Mitgliedstaaten getroffene Maßnahmen
Środki przyjęte przez państwa członkowskie w ramach współpracy na mocy układu z Schengen
GermanDie Nahrungsaufnahme im Rahmen der Diät sollte auf drei Hauptmahlzeiten verteilt sein.
Jedzenie spożywane podczas diety należy podzielić na trzy większe posiłki.
German   Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere Folgendes beachtet werden:
    W dziedzinie medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności:
GermanWir werden später im Rahmen der Konferenz noch Vorträge speziell dazu hören.
W dalszej części konferencji będą prezentacje na ten właśnie temat.
GermanZwischenergebnisse müssen im Rahmen der jährlichen Neubewertungsbericht e abgeliefert werden.
Okresowe wyniki zostaną dostarczone w raportach rocznych ponownej oceny.
GermanDer ALT-Wert sollte im Rahmen der präoperativen Untersuchungen routinemäßig gemessen werden.
Oznaczenie stężenia AlAT należy wykonać jako część standardowego badania przedoperacyjnego.
GermanDie im Rahmen der ESPRIT-Studie aufgetretenen unerwünschten Ereignisse sind in Tabelle 3 aufgeführt.
Zdarzenia niepożądane występujące w badaniu ESPRIT wymienione są w Tabeli 3.
GermanFühren Sie im Rahmen der Treiberinstallation die folgenden Schritte mithilfe des Ordners Drucker aus.
Aby zainstalować te sterowniki, należy wykonać czynności w folderze Drukarki.
GermanIm Rahmen der klinischen Prüfungen wurde über keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln ch
W czasie podawania produktu Dynepo w trakcie badań klinicznych nie odnotowano żadnych o
GermanDas Änderungsverfahren im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung wurde am 7.
AT, BE, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK oraz UK.
GermanAbkommen über Finanzdienstleistungen im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO).
Osiągnięte zostaje porozumienie w sprawie usług finansowych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).
GermanIm Rahmen der klinischen Studien wurden auch gesunde Personen mit einbezogen.
Osoby zdrowe także uczestniczyły w badaniach klinicznych.
GermanIm Rahmen der vorbereitenden Maßnahmen wurden auch grenzübergreifende Projekte finanziell gefördert.
Projekty międzynarodowe finansowane są w ramach działań przygotowawczych.
GermanIm Rahmen der jährlichen Neubewertungsbericht e muss eine kurze Aktualisierung vorgelegt werden.
Krótkie uaktualnienie zostanie przedłożone w ramach corocznych ocen.
GermanDies wird im Rahmen der routinemäßigen Wartungstätigkeiten erfolgen.
Zmiany te będą wynikały z rutynowych czynności konserwacyjnych.
GermanDer Europäische Rat verabschiedet die im Rahmen der deutschen Einigung vorgesehenen Übergangsmaßnahmen.
Rada Europejska przyjmuje środki przejściowe uzgodnione w ramach zjednoczenia Niemiec.
GermanIn Studie III wurde die Verbesserung der körperlichen Funktionsfähigkeit im Rahmen der offenen
mierzono do 156. tygodnia (36 miesięcy) i w okresie tym stwierdzono utrzymywanie się poprawy. aż

Other dictionary words

German
  • im Rahmen der

Even more translations in the English-Swahili dictionary by bab.la.