"im Ruhezustand" translation into Polish

DE

"im Ruhezustand" in Polish

See the example sentences for the use of "im Ruhezustand" in context.

Similar translations for "im Ruhezustand" in Polish

im preposition
Polish
IM noun
Ruhezustand noun

Context sentences for "im Ruhezustand" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanStellen Sie außerdem sicher, dass sich der Computer nicht im Ruhezustand oder im Energiesparmodus befindet.
Upewnij się także, że komputer nie znajduje się w trybie hibernacji ani uśpienia.
GermanInformieren Sie sich über das Verhalten im Ruhezustand und andere Leistungsverbesserungen unter Windows 7
Zobacz, jak działa funkcja uśpienia i inne udoskonalenia z zakresu wydajności w systemie Windows 7
GermanMit einem Computer, der sich im Standbymodus oder im Ruhezustand befindet, kann keine Verbindung hergestellt werden.
Nie można połączyć się z komputerem w trybie uśpienia lub hibernacji.
GermanComputer, die ausgeschaltet sind, sich im Ruhezustand oder im Energiesparmodus befinden, werden im Navigationsbereich nicht angezeigt.
Komputery, które są wyłączone, znajdują się w stanie uśpienia lub hibernacji nie zostaną wyświetlone w okienku nawigacji.
German„Abwesend“ oder im Ruhezustand befinden.
Aby program został pomyślnie nagrany, komputer musi być włączony lub musi znajdować się w stanie wstrzymania, pozornego uśpienia lub hibernacji.
GermanIm Ruhezustand wird keine Energie verbraucht, es dauert jedoch ein paar Sekunden länger, um den Computer neu zu starten.
Podczas hibernacji energia w ogóle nie jest zużywana, ale gdy komputer jest ponownie potrzebny, uruchomienie go trwa kilka sekund dłużej.
GermanWenn sich der Computer zum geplanten Zeitpunkt im Ruhezustand befindet, beginnt die Installation, sobald Sie den Computer das nächste Mal starten.
Jeśli w zaplanowanym czasie komputer będzie w stanie hibernacji, instalacja rozpocznie się natychmiast po uruchomieniu komputera.

Other dictionary words

German
  • im Ruhezustand

Search for more words in the English-Portuguese dictionary.