"im Sinne des" translation into Polish

DE

"im Sinne des" in Polish

See the example sentences for the use of "im Sinne des" in context.

Similar translations for "im Sinne des" in Polish

im preposition
Polish
IM noun
Sinne noun
Polish
sinnen verb
Polish
Sinn noun
Des noun
Polish

Context sentences for "im Sinne des" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanDie Zusammen- fassung der Merkmale des Arzneimittels wurde im Sinne des CHMP geändert.
Tekst charakterystyki produktu leczniczego został zmieniony zgodnie ze stanowiskiem CHMP.
GermanDie EZB besitzt Rechtspersönlichkeit im Sinne des Völkerrechts.
EBC posiada osobowość prawną w świetle prawa międzynarodowego.
GermanDer Begriff & #x201E; Mutterschaft & #x201C; ist im Sinne des vorangehenden Artikels zu verstehen.
W kontekście polityk opartych na artykule III-210 Konstytucji, Unia musi przestrzegać tej zasady.
German   Die Europäische Investitionsbank trägt nach Maßgabe ihrer Satzung zur Durchführung der Maßnahmen im Sinne des Absatzes 1 bei.
Ustęp 1 nie narusza kompetencji Państw Członkowskich do negocjowania w organach międzynarodowych i zawierania umów.
German& #x201E; Defizit & #x201C; das Finanzierungsdefizit im Sinne des Europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen;
& amp; #x201E; deficyt & amp; #x201D; oznacza pożyczki netto, zgodnie z definicją w Europejskim Systemie Zintegrowanej Rachunkowości Gospodarczej,
German& #x201E; Investitionen & #x201C; die Brutto-Anlageinvestitionen im Sinne des Europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen;
& amp; #x201E; inwestycja & amp; #x201D; oznacza tworzenie trwałego kapitału brutto, zgodnie z definicją w Europejskim Systemie Zintegrowanej Rachunkowości Gospodarczej,
GermanDie zur Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer im Sinne des Artikels III-133 erforderlichen Maßnahmen werden durch Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz festgelegt.
Środki niezbędne do realizacji swobodnego przepływu pracowników w rozumieniu artykułu III-133 są ustanawiane na mocy ustaw europejskich lub europejskich ustaw ramowych.
Germaneine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand, ersichtlich aus einer öffentlichen Haushaltslage ohne übermäßiges Defizit im Sinne des Artikels III-184 Absatz 6;
poszanowanie zwykłych marginesów wahań kursów przewidzianych mechanizmem kursów wymiany walut europejskiego systemu walutowego przez co najmniej dwa lata, bez dewaluacji w stosunku do euro,
Other dictionary words
German
  • im Sinne des

Search for more words in the English-Portuguese dictionary.