"im Stuhl" translation into Polish

DE

"im Stuhl" in Polish

See the example sentences for the use of "im Stuhl" in context.

Similar translations for "im Stuhl" in Polish

im preposition
Polish
IM noun
Stuhl noun

Context sentences for "im Stuhl" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanMagen- oder Darmblutungen (kann zu Blut im Stuhl oder Erbrechen führen), Dünn- oder
Onsenal może być stosowany w skojarzeniu z małą dawką kwasu acetylosalicylowego (aspiryna).
GermanA771726 war noch 36 Tage nach einer einmaligen Gabe im Urin und Stuhl nachweisbar.
Metabolit A771726 można było wykryć w moczu i kale po 36 dniach od podania pojedynczej dawki.
GermanDen Hauptmetaboliten im Stuhl stellte 6 alpha-Hydroxypaclitaxel dar.
alfa- hydroksypaklitaksel stanowi główny metabolit wydalany z kałem.
GermanEin Metabolit, der im Stuhl identifiziert wurde, ist Glutaminsäure.
Jednym z metabolitów zidentyfikowanych w kale jest kwas glutaminowy.
GermanAppetitlosigkeit, Erbrechen, Durchfall, Blut im Stuhl und Apathie (mangelnde Lebendigkeit).
W bardzo rzadkich przypadkach mogą być one poważne lub śmiertelne.
GermanUnverändertes Lopinavir wurde zu 2,2 % und 19,8 % der verabreichten Dosis im Urin und Stuhl gefunden.
W nie zmienionej postaci wydala się z moczem i kałem odpowiednio około 2, 2 % i 19, 8 % podanej dawki.
GermanNicht aufgenommenes Kupfer wird danach im Stuhl ausgeschieden.
Nie wchłonięta miedź jest wówczas usuwana z kałem.
GermanUnd der Bertoia Stuhl im Hintergrund ist mein Lieblingsstuhl.
A to krzesło w tle, Bertoia, jest moim ulubionym.
GermanAppetitlosigkeit, Erbrechen, Durchfall, Blut im Stuhl und Apathie (Teilnahmslosigkeit).
Wyżej opisane działania niepożądane występują zazwyczaj w pierwszym tygodniu leczenia i przeważnie mają charakter przejściowy.
GermanNachweis von Blut im Stuhl durch einen Labortest
Krew w stolcu oznaczona w badaniach laboratoryjnych
GermanZwischen 40 % und 60 % einer verabreichten Dosis finden sich innerhalb von 92 Stunden im Urin wieder, etwa 30 % im Stuhl.
Można założyć, że od 40 do 60 % podanej dawki jest wydalane z moczem w ciągu 92 godzin, a około 30 % z kałem.
GermanDie Wirkung von Orlistat führt frühestens 24 bis 48 Stunden nach der Einnahme zu einem erhöhten Fettanteil im Stuhl.
Wpływ orlistatu na zwiększenie zawartości tłuszczu w stolcu występuje już po 24- 48 godzinach od zastosowania leku.
GermanDas Hauptprodukt im Stuhl war A771726.
Głównym metabolitem wydalanym z kałem był A771726.
GermanInnerhalb von 48 bis 72 Stunden nach Beendigung der Behandlung erreicht der Fettanteil im Stuhl normale Werte wie vor der Behandlung.
Po odstawieniu leku zawartość tłuszczu w stolcu wraca do wartości sprzed okresu leczenia po 48- 72 godzinach.
German. ~~~ Ich habe sie beiläufig über den Stuhl im Büro des Arztes gehangen.
Więc oczywiście miałam przy sobie kamizelkę i identyfikator które zwyczajnie położyłam na krześle w gabinecie lekarza.
GermanAber wenn er isst, öffnet sich sein Darm im Grunde genommen und Stuhl gelangt in seinen Bauch.
I to nie dlatego, że nic nie je, tylko dlatego, że kiedy je, jego jelito otwiera się, a kał wlewa się do wnętrzności.
GermanNach intravenöser Infusion betrug die Wiederfindungsrate der Gesamtradioaktivität 81 % und die entsprechenden Wiederfindungsraten im Urin und Stuhl 68 % und 12 %.
Po infuzji dożylnej odzysk całkowitej radioaktywności wynosił 81 %, a w moczu i kale odpowiednio 68 % i 12 %.
GermanLaborwertveränderungen beinhalteten erhöhte Werte von Amylase und Lipase, erniedrigten Hämatokritwert und okkultes Blut im Stuhl.
Nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych obejmowały zwiększenie aktywności amylazy i lipazy, zmniejszenie wartości hematokrytu i obecność krwi utajonej w stolcu.
GermanGastrointestinale Symptome, vor allem weiche Stühle, schleimige Stühle, Durchfall und bei höheren Dosen Blut im Stuhl wurden bei Hunden beobachtet.
U psów obserwowano objawy ze strony przewodu pokarmowego, zwłaszcza miękkie stolce, śluzowate stolce, biegunkę, a po podaniu większych dawek obecność krwi w kale.
GermanGastrointestinale Symptome, vor allem weiche Stühle, schleimige Stühle, Durchfall und bei höheren Dosen Blut im Stuhl wurden bei Hunden beobachtet.
U psów obserwowano objawy ze strony przewodu pokarmowego, szczególnie miękkie stolce, śluzowate stolce, biegunkę, a po podaniu większych dawek obecność krwi w kale.

Other dictionary words

German
  • im Stuhl

Even more translations in the English-Japanese dictionary by bab.la.